Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Hướng dẫn bật chế độ theo dõi cho tài khoản Facebook cá nhân - CongVietIT.Com

No comments have been found at this time

Details

26/04/2019 lúc 21:47
Gửi bởi Không Giới Hạn
Hướng dẫn bật chế độ theo dõi cho tài khoản Facebook cá nhân - CongVietIT.Com

Nút theo dõi sẽ giúp người xem sẽ nhìn thấy bài viết của bạn trong Bảng tin. Bình thường bạn bè theo dõi bài viết của bạn theo mặc định khi kết bạn, nhưng bạn cũng có thể cho phép những người không phải là bạn bè mình theo dõi bài viết công khai của bạn. Nếu bạn bán hàng online hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân thì nên sử dụng cài đặt này để mọi người có thể theo dõi bạn.

Để thiết lập bạn vào phần Cài đặt -- Bài viết công khai và nhấp vào chỉnh sửa của phần Bình luận về bài viết công khai chuyển thành Mọi người.


http://congvietit.com/huong-dan-bat-che-theo-doi-cho-tai-khoan-facebook-ca-nhan/
0     0     76

Add keyword

Add user

Top