Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Hướng dẫn thêm nút "Kêu Gọi Hành Động" (Control Action) vào Fanpage từ A-Z

No comments have been found at this time

Details

26/04/2019 lúc 21:49
Gửi bởi Không Giới Hạn
Hướng dẫn thêm nút "Kêu Gọi Hành Động" (Control Action) vào Fanpage từ A-Z

http://congvietit.com/nut-keu-goi-hanh-dong-control-action-vao-fanpage-tu-z/

Tại sao lại thêm nút kêu gọi hành động ? Đơn giản là để khuyến khích mọi người thực hiện hành động từ Trang của bạn như mua sắm, đăng ký, gọi điện, hay đơn giản là nhắn tin cho Trang của bạn.
0     0     91

Add keyword

Add user

Top