Awards: gaubaccuc.it

 1. Trao tặng: 26/04/2014

  Danh hiệu số 8

  Bài viết của bạn đã có 250 thành viên thích.

  Trophy points: 1500

 2. Trao tặng: 05/02/2015

  Danh hiệu số 7

  Bạn đã viết 1000 bài viết cho diễn đàn rồi đó. Chúng tôi yêu bạn rất nhiều.

  Trophy points: 1000

 3. Trao tặng: 24/05/2013

  Danh hiệu số 6

  Bài viết của bạn đã được 100 thành viên thích.

  Trophy points: 500

 4. Trao tặng: 27/07/2013

  Danh hiệu số 5

  Bài viết của bạn đã có 25 thành viên thích.

  Trophy points: 300

 5. Trao tặng: 09/04/2013

  Danh hiệu số 4

  Bạn đã viết 100 bài viết trong diễn đàn. Cảm ơn bạn vì sự cố gắng phát triển diễn đàn.

  Trophy points: 100

 6. Trao tặng: 26/03/2013

  Danh hiệu số 3

  Chúc mừng bạn. Kể từ lúc tham gia diễn đàn bạn đã viết được 30 bài viết cho diễn đàn.

  Trophy points: 10

 7. Trao tặng: 20/03/2013

  Danh hiệu số 2

  Chúc mừng bạn! Đã có thành viên trong diễn đàn thích bài viết của bạn.

  Trophy points: 5

 8. Trao tặng: 20/03/2013

  Danh hiệu số 1

  Chào mừng bạn tham gia và đã có bài viết đầu tiên cho diễn đàn.

  Trophy points: 1