Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Recent content by gaubaccuc.it

 1. gaubaccuc.it

  Hướng dẫn cài đặt windows 7 chi tiết bằng hình ảnh

  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINDOWS 7 CHI TIẾT BẰNG HÌNH ẢNH
 2. gaubaccuc.it

  Hướng dẫn phân chia và định dạng phân vùng đia cứng bằng Partition Wizard

  Trên đây là phần hướng dẫn phân chia và định dạng phân vùng đĩa cứng bằng phần mềm Partition Wizard của mình, hy vọng có thể giúp ích được cho các bạn chưa biết cách làm. :) Các bạn đừng quên like động viên mình nếu như bài viết có ích nhé. Nếu trong bài hướng dẫn này có điều gì thiếu sót thì...
 3. gaubaccuc.it

  Người thuộc nhóm ENTJ phù hợp với những công việc gì?

  ENTJ— THE EXECUTIVES – NHÀ ĐIỂU HÀNH Những người thuộc nhóm ENTI có lỗi sống chủ đạo là tư duy hướng ngoại, tức là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và óc logic. Lỗi sống thứ hai là trực giác nội tâm, nghĩa là họ nhận thức vẫn để bằng trực giác. Các ENTI thường có một số nét đặc trưng sau: - Luôn...
 4. gaubaccuc.it

  Người thuộc nhóm ENFJ phù hợp với những công việc gì?

  ENFJ - THE GIVERS — NGƯỜI CHO ĐI Những người thuộc nhóm ENF1 có lối sống chủ đạo là cảm xúc hướng ngoại, tức là họ giải quyết những vẫn đề theo cảm tính, hoặc theo cách mà những vấn đề đó phù hợp với hệ thông giá trị cả nhân của họ. Lỗi sống thử hai là trực giác hướng nội, họ suy nghĩ về mọi...
 5. gaubaccuc.it

  Người thuộc nhóm ESFJ phù hợp với những công việc gì?

  ESFJ - THE CAREGIVERS - NGƯỜI CHĂM SÓC Những người thuộc nhóm ESFJ có lỗi sống chủ đạo là cảm xúc hướng ngoại, tức là họ cảm nhận thể giới qua cảm xúc của mình và những điều đỏ được thể giới quan của họ phản ánh như thể nào. Ngoài ra ESFJ còn có một lỗi sống thứ hai thiên về giác quan hướng...
 6. gaubaccuc.it

  Người thuộc nhóm ESTJ phù hợp với những công việc gì?

  ESTJ - THE GUARDIANS - NGƯỜI GIÁM HỘ Những người thuộc nhóm ESTJ có lỗi sống chủ đạo là tư duy hướng ngoại. tức là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và óc logic. Ngoài ra, ESTJ còn có lếi sông thứ hai thiên về giác quan hướng nội. họ cảm nhận thế giới bằng các giác quan một cách rõ ràng và cụ thể...
 7. gaubaccuc.it

  Người thuộc nhóm ENTP phù hợp với những công việc gì?

  ENTP - THE VISIGNARIES - NGƯỜI NHỈN XA TRÔNG RỘNG Những người thuộc nhóm ENTP có lỗi sống chủ đạo là trực giác hướng ngoại, họ nhận biết thế giới qua trực giác của mình. Ngoài ra ENTP còn có một lỗi sống thư hai là tự duy hướng nội, họ giải quyết những vẫn đẻ theo lí trí và logic. Các ENTP...
 8. gaubaccuc.it

  Người thuộc nhóm ENFP phù hợp với những công việc gì?

  ENFP — THE INSPIHRERS - NGƯỜI TRUYÊN CẢM HỨNG Những người thuộc nhóm ENFP có lối sông chủ đạo là trực giác hướng ngoại họ nhận biết thể giới qua trực giác của mình. Lỗi sống thứ hai là cảm xúc nội tâm, họ xử lý mọi việc theo cách mà họ cảm nhận chúng, hoặc những việc đó có phù hợp với chuẩn...
 9. gaubaccuc.it

  Người thuộc nhóm ESFP phù hợp với những công việc gì?

  ESFP - THE PERFORMERS - NGƯỜI TRÌNH DIỄN Những người thuộc nhóm ESFP có lối sống chủ đạo là giác quan hướng ngoại, tức là họ cảm nhận thế giới bằng năm giác quan của họ theo một cách cụ thê và rõ ràng. Ngoài ra, ESFP còn có một lối sống thử hai của là cảm xúc hướng nội, là nơi họ tương tác với...
 10. gaubaccuc.it

  Người thuộc nhóm ESTP phù hợp với những công việc gì?

  ESTP - THE DOERS - NGƯỜI NẴNG ĐỘNG Những người thuộc nhóm ESTP có lỗi sống chủ đạo là giác quan hướng ngoại, họ cảm thụ thê giới thông qua năm giác quan một cách cụ thê và rõ ràng. Ngoài ra, ESTP còn có một lỗi sống thứ hai là tư duy hướng nội, họ biết suy nghĩ một cách lý trí và hợp lý. Các...
 11. gaubaccuc.it

  Người thuộc nhóm INTP phù hợp với những công việc gì?

  INTP - THE THINKERS - NHÀ TƯ DUY Những người thuộc nhóm INTP có lỗi sống chủ đạo là tư duy hướng nội, tức là họ giải quyết vấn để một cách lý trí và logic. Ngoài ra, INTP còn có môt lỗi sống thứ hai thiên về trực giác hướng ngoại, họ nắm bắt mọi thứ thông qua trực giác của mình, Các INTP thường...
 12. gaubaccuc.it

  Người thuộc nhóm INEP phù hợp với những công việc gì?

  INEP - THE IDEALISTS - NHÀ LÝ TƯỞNG HOÁ Những người thuộc nhóm INEP có lối sống chủ đạo là cảm xúc hướng nội, ở đó họ xử lý công việc theo cách họ cảm nhận về việc đó, hoặc theo cách mà việc đó phù hợp với hệ thông giá trị cá nhân của họ. Ngoài ra, INFP còn có một lỗi sống thứ hai thiên về trực...
 13. gaubaccuc.it

  Người thuộc nhóm ISTP phù hợp với những công việc gì?

  ISTP - THE MECHANICS - THỢ CƠ KHÍ Những người thuộc nhóm ISTP có lối sống chủ đạo là tư duy hướng nội. họ giải quyết mọi việc một cách lí trí và logic. Ngoài ra, ISTP còn có lỗi sống thứ hai là giác quan hướng ngoại, họ cảm nhận thế giới một cách rõ ràng qua năm giác quan của mình. Các ISTP...
 14. gaubaccuc.it

  Người thuộc nhóm ISFP phù hợp với những công việc gì?

  ISFP - THE ARTIST - NGHỆ SĨ Những người thuộc nhóm ISEP có lỗi sống chủ đạo là cảm giác hướng nội, họ giải quyết vấn đề dựa trên cách họ cảm nhận vấn để như thể nào, hoặc cách chúng hòa hợp với hệ thông giá trị của họ như thể nào. Ngoài ra, ISFP còn có một lối sống thứ hai là trực giác hướng...
 15. gaubaccuc.it

  Người thuộc nhóm INFJ phù hợp với những công việc gì?

  INFJ - THE PROTECTORS - NGƯỜI CHE CHỞ Những người thuộc nhóm INFJ có lỗi sống chủ đạo là trực giác hướng nội, họ tiếp nhận mọi thử chủ yếu dựa vào trực giác. Ngoài ra, INFJ còn có một lối sống thứ hai thiên về cảm giác hướng ngoại, họ xử lý mọi việc theo cách họ cảm nhận, hoặc theo cách mà...
Top