Danh hiệu trao cho Không Giới Hạn

 1. 500
  Trao tặng: 20/06/2013

  Danh hiệu số 6

  Bài viết của bạn đã được 100 thành viên thích.

 2. 100
  Trao tặng: 08/06/2013

  Danh hiệu số 4

  Bạn đã viết 100 bài viết trong diễn đàn. Cảm ơn bạn vì sự cố gắng phát triển diễn đàn.

 3. 10
  Trao tặng: 03/04/2013

  Danh hiệu số 3

  Chúc mừng bạn. Kể từ lúc tham gia diễn đàn bạn đã viết được 30 bài viết cho diễn đàn.

 4. 5
  Trao tặng: 25/03/2013

  Danh hiệu số 2

  Chúc mừng bạn! Đã có thành viên trong diễn đàn thích bài viết của bạn.

 5. 1
  Trao tặng: 20/03/2013

  Danh hiệu số 1

  Chào mừng bạn tham gia và đã có bài viết đầu tiên cho diễn đàn.