Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Bập tập trắc nghiệm Sinh học - Luyện thi Đại học

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
Đây là tuyển tập bài tập trắc nghiệm Sinh học giành cho các bạn luyện thi đại học. Tài liệu dày 408 trang với gần 2000 câu hỏi bài tập và lý thuyết được chia làm 29 phần, mỗi phần 60 câu có đáp án. Đây sẽ là tài liệu rất tốt cho các em học sinh luyện tập nắm trắc kiến thức.

Phần 1
Bài : 1
Tái bản ADN ở sinh vật nhân chuẩn có sự phân biệt với tái bản ADN ở Ecoli là:

1. Chiều tái bản ;

2. Hệ enzim tái bản;

3. Nguyên liệu tái bản;

4. Số lượng đơn vị tái bản;

5. Nguyên tắc tái bản.

Câu trả lời đúng là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2
B. 2,3
C. 2, 4
D. 3, 5

Bài : 2
Muốn phân biệt sự di truyền liên kết hoàn toàn với di truyền đa hiệu người ta sử dụng phưong pháp:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Lai phân tích;
B. Dùng phương pháp đột biến;
C. Cho trao đổi chéo;
D. C và B

Bài : 3
Phép lai sau đây không phải lai phân tích là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. P: AA x Aa
B. AaBb x AABB
C. P: Dd x Dd
D. Cả ba phép lai trên
Bài : 4
Nhóm phép lai nào sau đây được xem là lai phân tích?
Chọn một đáp án dưới đây

A. P: Aa x aa; P: AaBb x AaBb
B. P: AA x Aa; P: AaBb x Aabb
C. P: Aa x Aa; P: Aabb x aabb
D. P: Aa x aa; P: AaBb x aabb

Bài : 5
Trong phép lai phân tích để xác định thuần chủng của cơ thể mang lai, người ta dựa vào:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Khả năng sinh sản của bố mẹ
B. Số lượng con lai tạo ra nhiều hay ít
C. Kết quả biểu hiện kiểu hình ở con lai
D. Cả ba A, B, C đều đúng
Bài : 6
Mục đích của phép lai phân tích là nhằm để:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Phân tích các đặc điểm di truyền ở sinh vật thành từng cặp tính trạng tương ứng
B. Kiểm tra kiểu gen của một cơ thể mang kiểu hình trội nào đó có thuần chủng hay không
C. Xác định mức độ thuần chủng của cơ thể mang kiểu hình lặn
D. Làm tăng độ thuần chủng ở các cơ thể con lai

Bài : 7
Hoạt động nào sau đây, không nằm trong nội dung của phương pháp phân tích di truyền cơ thể lai?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Chọn lựa đối tượng để tiến hành thí nghiệm
B. Kiểm tra để chọn được các cơ thể thuần chủng làm thế hệ xuất phát cho phép lai
C. Lai và theo dõi sự di truyền của một hay một số cặp tính trạng tương phản
D. Sử dụng các tác nhân gây đột biến ở sinh vật rồi bồi dưỡng để tạo ra giống mới

Bài : 8
Đậu Hà Lan là đối tượng nghiên cứu di truyền thường xuyên của Menđen nhờ vào đặc điểm nào sau đây của nó?
Chọn một đáp án dưới đây

A. Khả năng tự thụ phấn nghiêm ngặt
B. Con lai luôn phân tích 50% đực : 50% cái
C. Số lượng cây con tạo ra ở thế hệ sau rất lớn
D. Có thời gian sinh trưởng kéo dài

Bài : 9
Đặc điểm của dòng thuần là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Có các cơ chế mang kiểu gen khác nhau
B. Khi đem gieo trồng thì cho đời con hoàn toàn giống bố mẹ
C. Chứa kiểu gen dị hợp
D. Tạo ra sự phân tính ở con lai giữa gieo trồng
Bài : 10
Phương pháp lai giống rồi tiến hành theo dõi sự di truyền các đặc điểm của bố mẹ cho con lai, được gọi là:
Chọn một đáp án dưới đây

A. Lai phân tích
B. Lai thuận nghịch
C. Phân tích cơ thể lai
D. Lai hữu tính

Các bạn có thể xem tiếp khi tải tài liệu về.
Link download:
Các bạn có thể xem thêm các tài liệu sau:
Bài tập trắc nghiệm Sinh học
Sơ đồ tư duy lý thuyết Sinh học
Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học ôn thi Đại học
Tuyển tập 368 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học
Đề thi đại học khối B môn Sinh 2002-2012 có đáp án
Nhanh tay tải về và luyện thi đại học thôi các bạn.
Chúc các bạn học tốt!
-------------------------Chủ kiến thức luôn đồng hành cùng các bạn------------------
 
Top