Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Hướng dẫn Việt hóa ứng dụng Android

Không Giới Hạn

Nông Dân IT
Staff member
Hướng dẫn Việt hóa ứng dụng Android

Do nhu cầu sử dụng phần mềm Việt hóa của dân Việt mình rất lớn, và tuy ứng dụng cho Android khá nhiều nhưng số lượng ứng dụng Việt hóa lại quá ít, mình lập chủ để này để hướng dẫn các bạn phương pháp Việt hóa ứng dụng Android. Giáo trình được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Cách này có thể Việt hóa đại đa số phần mềm cho Android, chỉ trừ những phần mềm được mã hóa đặc biệt thì chưa làm được.


 
Top