Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Người thuộc nhóm ENFJ phù hợp với những công việc gì?

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
ENFJ - THE GIVERS — NGƯỜI CHO ĐI
Những người thuộc nhóm ENF1 có lối sống chủ đạo là cảm xúc hướng ngoại, tức là họ giải quyết những vẫn đề theo cảm tính, hoặc theo cách mà những vấn đề đó phù hợp với hệ thông giá trị cả nhân của họ. Lỗi sống thử hai là trực giác hướng nội, họ suy nghĩ về mọi việc dựa vào trực giác của bản thân.

Các ENF1 thường có một số nét đặc trưng sau :

- Chân thánh và nhiệt tình quan tâm đến mọi người

- Coi trọng cảm xúc của mọi người.

- Đánh giá cao cấu trúc và tô chức.

- Coi trọng sự hài hòa, và rất giỏi trong việc tạo ra sự hải hòa đó.

- Đặc biệt giới trong việc đối nhân xử thê.

- Không thích các vấn để mang tính logic hay cần đến phân tích.

- Khả năng tô chức và sắp xếp tốt.

- Trung thành vả trung thực.

- Sáng tạo và giảu trí tưởng tượng.

- Thích sự đa dạng và những thử thách.

- Lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui cho bản thân mình.

- Cực kì nhạy cảm với những lời phê bình và xích mích.

- Cần sự tán thành/ủng hộ của người khác để cảm thấy hải lòng với bản thân.

Sự linh hoạt trong tính cách lại khiến các ESFJ tốn khá nhiều thời gian trong việc chọn nghề. Một khi họ ở trong môi trường có nhiều sự hỗ trợ và khích lệ, họ sẽ làm rất tốt, đặc biệt là trong những công việc phải giao tiếp với con người và đối mặt với những thử thách đa dạng kích thích sự sáng tạo của họ.

Danh sách nghề nghiệp dưới đây được tạo ra dựa trên những cảm nhận về nghề nghiệp mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp cho một ESFJ. Mục đích của nó là cho bạn một sự tham khảo chứ không phải là một bản danh sách chỉ tết. Không có bắt cứ một cam kết nào chứng tỏ rằng những sự nghiệp dưới đây sẽ phù hợp với bạn, bên cạnh đó cũng có thể sự nghiệp thích hợp nhất đổi với bạn cũng năm trong danh sách này.

Những gợi ý nghề nghiệp phù hợp với ESFJ:

- Nhà tư vấn

- Nhà tâm lý học

- Công tác xã hội / Cô vẫn

- Nhà giáo

- Dại diện bán hàng

- Quản lí nhân sự

- Quản lí

- Tổ chức sự kiện

- Chỉnh trị gia / Nhà ngoại giao

Bài viết liên quan: Phân tích tính cách - lựa chọn nghề nghiệp bằng phương pháp MBTI
 
Top