Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Người thuộc nhóm ENTJ phù hợp với những công việc gì?

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
ENTJ— THE EXECUTIVES – NHÀ ĐIỂU HÀNH
Những người thuộc nhóm ENTI có lỗi sống chủ đạo là tư duy hướng ngoại, tức là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và óc logic. Lỗi sống thứ hai là trực giác nội tâm, nghĩa là họ nhận thức vẫn để bằng trực giác.

Các ENTI thường có một số nét đặc trưng sau:

- Luôn muốn biến lý thuyết thành thực tiễn.

- Có kiến thức sâu rộng.

- Định hướng tương lai rõ rằng.

- Nhà lãnh đạo bẩm sinh.

- Không thích sự kém hiệu quả và bất tải,

- Muôn mọi thứ phải luôn có tổ chức, ngăn nắp và ky luật.

- Khả năng giao tiếp xuất sắc.

- Không thích những công việc thường nhật hoặc quá chỉ tiết.

- Tự tin vào bản thân.

- Quyết đoán.

ESFJ đặc biệt thích hợp cho vai trò lãnh đạo và nhà tô chức. Họ có khả năng nhận biết rắc rối cũng như tìm ra những hướng giải quyết sáng tạo cho sự tôn tại của một tế chức theo cả hai hướng ngắn hạn vả dải bạn. Khát khao được dẫn đầu của họ khiến họ cảm thấy không thoải mái khi phải trở thành những người phục tùng, ESFJ thích lãnh đạo, và cần phải ở vị trí lãnh đạo để tận dụng hết những khả năng đặc biệt của họ.

Danh sách nghệ nghiệp dưới đây được tạo ra dựa trên những cảm nhận về nghề nghiệp mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp cho một ESFJ. Mục đích của nó là cho bạn một sự tham khảo chứ không phải là một bản danh sách chỉ tiết. Không có bắt cứ một cam kết nào chứng tỏ rằng những sự nghiệp dưới đây sẽ phù hợp với bạn, bên cạnh đó cũng có thể sự nghiệp thích hợp nhất đối với bạn cũng nằm trong danh sách này. Những gợi ý nghệ nghiệp phù hợp với ESFJ:

- Giám đốc điều hành

- Xây dựng tỗổ chức/doanh nghiệp/công ty

- Doanh nhân

- Cô vấn về máy tính

- Luật sư

- Quản trị doanh nghiệp

- Giảng viên (Đại học)

Bài viết liên quan: Phân tích tính cách - lựa chọn nghề nghiệp bằng phương pháp MBTI
 
Top