Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Người thuộc nhóm ESTJ phù hợp với những công việc gì?

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
ESTJ - THE GUARDIANS - NGƯỜI GIÁM HỘ
Những người thuộc nhóm ESTJ có lỗi sống chủ đạo là tư duy hướng ngoại. tức là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và óc logic. Ngoài ra, ESTJ còn có lếi sông thứ hai thiên về giác quan hướng nội. họ cảm nhận thế giới bằng các giác quan một cách rõ ràng và cụ thể. Các ESTJ thường có một số nét đặc trưng sau:

- Nhà lãnh đạo bằm sinh - họ thích được dẫn đầu.

- Coi trọng an ninh và truyền thông.

- Trung thành.

- Chăm chỉ và đáng tín cậy.

- Năng động và khỏe mạnh.

- Có một hệ thống rõ ràng về những chuẩn mực và niềm tin.

- Không thích sự thiếu năng lực và kém hiệu quả.

- Khả năng tổ chức tuyệt vời.

- Thích thú trong việc xây đựng trật tự và cầu trúc.

- Rất chu đáo.

- Sẽ theo đuổi các dự án cho đến khi hoàn thành thì thôi.

- Thắng thắn và trung thực.

- Khát khao được hoàn thành nghĩa vụ của mình.

ESTJ có rất nhiều lựa chọn trong nghề nghiệp của họ. Họ rất giỏi trong nhiều việc khác nhau bởi vì họ luôn luôn dỗn hết tâm trí và sức tực để làm cho mọi thứ thật tốt đẹp. Họ sẽ thấy thoải mái nhất khi giữ vai trò lãnh đạo, bởi vì họ có xu hướng tự nhiên trong việc lãnh trách nhiệm.

ESTJ thích hợp nhất cho những công việc đòi hỏi phải thiết lập trật tự và cấu trúc. Danh sách nghề nghiệp dưới đây được tạo ra dựa trên những cảm nhận về nghề nghiệp mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp cho một ESTJ. Mục đích của nó là cho bạn một sự tham khảo chứ không phải là một bản danh sách chỉ tiết. Không có bắt cứ một cam kết nào chứng tỏ rằng những sự nghiệp dưới đây sẽ phù hợp với bạn, bên cạnh đó cũng có thể sự nghiệp thích hợp nhất đối với bạn cũng nằm trong danh sách này.

Những gợi ý nghề nghiệp phù hợp với ESTJ

- Quản lý

- Quan tòa

- Nhân viên kế toán

- Nhà giáo

- Bán hàng

Bài viết liên quan: Phân tích tính cách - lựa chọn nghề nghiệp bằng phương pháp MBTI
 
Top