Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Người thuộc nhóm ESTP phù hợp với những công việc gì?

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
ESTP - THE DOERS - NGƯỜI NẴNG ĐỘNG
Những người thuộc nhóm ESTP có lỗi sống chủ đạo là giác quan hướng ngoại, họ cảm thụ thê giới thông qua năm giác quan một cách cụ thê và rõ ràng. Ngoài ra, ESTP còn có một lỗi sống thứ hai là tư duy hướng nội, họ biết suy nghĩ một cách lý trí và hợp lý.

Các ESTP thường có một số nét đặc trưng sau:

- Năng động.

- Sông với hiện tại.

- Không thích các lý thuyết trừu tượng mà không có ứng dụng thực tế.

- Thích thấy kết quả đo công việc mình làm ngay lập tức.

- Nhanh nhẹn và nhiều năng lượng.

- Linh hoạt và thích ứng nhanh.

- Có khả năng độc lập ra quyết định.

- Ít khi làm việc theo kế hoạch - tới đâu hay tới đó.

- Vụi tính.

- Quan sát tốt.

- Rất giỏi nhớ những chỉ tiết.

- Giỏi đối nhân xử thế.

- Tự nhiên.

- Khả năng nhìn thấy vấn đề cấp bách và ra quyết định nhanh chóng.

- Thích phiêu lưu mạo hiểm.

- Có thể thích chứng tỏ hoặc phô trương.

- Thích bắt đầu công việc nhưng lại không nhất thiết phải theo đến củng.

ESTP có những ưu điểm đặc biệt ở loại tính cách của mình. Khả năng quan sát của họ khiến cho họ trở nên cực kỷ giỏi trong việc phân tích và đánh giá thái độ và nhận định của người khác một cách chính xác. Khả năng đối nhân xử thế của họ cho phép họ có lợi thể trong việc tiếp xúc với con người. Vì lí do này, ESTP là người bán hàng rất giỏi. Họ cũng có khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả cho những việc cấp thiết như cấp cứu hay trong một hoàn cảnh hỗn loạn. Đây là một kỹ năng quý giá trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, đáng ghỉ nhận nhất là trong lĩnh vực cần hoạt động như cảnh sát. ESTP thích những trải nghiệm mới và tiếp xúc với con người, và không thích bị ràng buộc hay bị sai khiển. Họ cũng muốn nhìn thấy ngay kết quả của mình và không thích phải học các lý thuyết quả phức tạp. VÌ những lí do này, họ nên chọn những ngành tiếp xúc nhiều với con người, và không yêu cầu phải làm quá nhiều nhiệm vụ bị gò bỏ và chỉ tiết.

Danh sách nghề nghiệp dưới đây được tạo ra dựa trên những cảm nhận về nghề nghiệp mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp cho một ESTP. Mục đích của nó là cho bạn một sự tham khảochứ không phải là một bản danh sách chỉ tiết. Không có bắt cử một cam kết nào chứng tỏ rằng những sự nghiệp dưới đây sẽ phù hợp với bạn, bên cạnh đó cũng có thể sự nghiệp thích hợp nhất đối với bạn cũng nằm trong danh sách này.

Những gợi ý nghề nghiệp phù hợp với ESTP:

- Nhân viên đại diện bán hàng.

- Kỹ sư máy tính.

- Hỗ trợ kĩ thuật máy tỉnh.

- Doanh nhân.

Bài viết liên quan: Phân tích tính cách - lựa chọn nghề nghiệp bằng phương pháp MBTI
 
Top