Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Người thuộc nhóm INEP phù hợp với những công việc gì?

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
INEP - THE IDEALISTS - NHÀ LÝ TƯỞNG HOÁ

Những người thuộc nhóm INEP có lối sống chủ đạo là cảm xúc hướng nội, ở đó họ xử lý công việc theo cách họ cảm nhận về việc đó, hoặc theo cách mà việc đó phù hợp với hệ thông giá trị cá nhân của họ. Ngoài ra, INFP còn có một lỗi sống thứ hai thiên về trực giác hướng ngoại, ở đó họ tiếp nhận mọi việc dựa vào trực giác của mình.

Các INFP có một số nét đặc trưng sau:

- Có hệ thống giá trị sống mạnh mẽ.

- Quan tâm đến mọi người.

- Thiên hướng phục vụ, đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình.

- Trung thành và công hiến cho con người và chính nghĩa.

- Hướng về tương lai.

- Luôn muốn được phát triển theo hướng tích cực.

- Sáng tạo và gây cảm hứng cho người khác.

- Dễ chịu và thoải mái, trừ phi có một nguyên tắc sống bị xâm phạm.

- Nhạy cảm và phức tạp.

- Không thích làm việc chỉ tiết và theo thủ tục.

- Lập dị và cá nhân — “tách rời khỏi đám đông”.

- Xuất sắc trong giao tiếp bằng văn bản.

- Thích làm việc một mình và có thê gặp khó khăn khi làm việc trong nhóm.

- Đánh giá cao các mỗi quan hệ sâu sắc và đích thực.

- Muốn được công nhận và đánh giá cao cho việc họ là ai.

TNFP là một cá nhân đặc biệt, nhạy cảm và cần một sự nghiệp hơn là chỉ đơn giản một việc làm. INFP cần cảm thấy mọi thứ họ làm trong cuộc sống là theo đúng với hệ thống giá trị cảm tínhmạnh mẽ của mình và những việc đó cũng đang mang họ và/hoặc những người khác theo hướng phát triển tích cực. INFP sẽ cảm thầy hài long nhất trong các nghề cho phép họ sống cuộc sống hãng ngày theo dúng các giả trị của mình cũng như trong các ngành nghề mang lại những điều tốt đẹp cho nhân loại. Có một điều rất đáng nói đó là hầu như tất cả những nhà vẫn vĩ đại trên thể giới là những TNFP.

Danh sách nghề nghiệp dưới đây được tạo ra dựa trên những cảm nhận về nghề nghiệp mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp cho một INFP. Mục đích của nó là cho bạn một sự tham khảo chứ không phải là một bản danh sách chỉ tiết. Không có bất cứ một cam kết nào chứng tỏ rằng những sự nghiệp dưới đây sẽ phù hợp với bạn, bên cạnh đó cũng có thê sự nghiệp thích hợp nhất đối với bạn cũng nằm trong danh sách này.

Những gợi ý nghề nghiệp phù hợp với INFP

- Cố vấn / Nhân Viên Xã Hội.

- Giáo viên / Giáo sư.

- Nhạc sĩ.

- Kinh doanh

Bài viết liên quan: Phân tích tính cách - lựa chọn nghề nghiệp bằng phương pháp MBTI
 
Top