Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Người thuộc nhóm INFJ phù hợp với những công việc gì?

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
INFJ - THE PROTECTORS - NGƯỜI CHE CHỞ

Những người thuộc nhóm INFJ có lỗi sống chủ đạo là trực giác hướng nội, họ tiếp nhận mọi thử chủ yếu dựa vào trực giác. Ngoài ra, INFJ còn có một lối sống thứ hai thiên về cảm giác hướng ngoại, họ xử lý mọi việc theo cách họ cảm nhận, hoặc theo cách mà chúng có phù hợp với chuẩn mực của bản thân họ hay không.

Các INFJ thường có một số nét đặc trưng sau:

- Hiểu được con người và hoàn cảnh bằng trực giác.

- Duy tâm.

- Rất nguyên tắc.

- Phức tạp và sâu sắc.

- Khả năng lãnh đạo tự nhiên.

- Nhạy cảm và có lòng trắc Ân với con người.

- Sẵn lòng giúp đỡ người khác.

- Hướng về tương lai.

- Đánh giá cao những môi quan hệ sâu sắc và đích thực.

- Tránh thể hiện bản thân mình.

- Không thích các công việc chỉ tiết nêu họ không phát triển kỹ năng này.

- Luôn tìm kiếm ý nghĩa và mục đích của mọi thứ.

- Sáng tạo và nhìn xa trông rộng.

- Dễ cảm động và để bị tổn thương.

- Có thê làm việc logic vả lí trí — Sử dụng trực giác để nhận ra mục tiêu và nỗ lực tiến về mục tiêu đó.

INFJ là những cá nhân đặc biệt, họ cần một sự nghiệp hơn là một công việc. Họ cần được cảm thấy như thể mọi thứ họ làm trong cuộc sống phải hoà hợp với hệ thống giá trị mạnh mẽ của họ - với những gì họ cho là đúng. Theo đó, INFJ nên chọn một nghê nghiệp mà họ có thể sống mỗi ngày với những giá trị của bản thân, và có thê hỗ trợ họ trong sứ mệnh làm nên một điều gì đó ý nghĩa. Bởi vì INFJ có một hệ thống giá trị mạnh mẽ và trực giác dẫn đường nên họ thể hiện tốt nhất trong vai trò lãnh đạo, hơn là một người đi theo. Mặc dù họ có thể hạnh phúc khi đi theo những người lãnh đạo mả họ có thể hỗ trợ hoàn toàn, họ sẽ không vui khi phải theo sau trong những trường hợp khác.

Danh sách nghề nghiệp dưới đây được tạo ra dựa trên những cảm nhận về nghề nghiệp mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp cho một INFJ. Mục đích của nó là cho bạn một sự tham khảo chứ không phải là một bản danh sách chỉ tiết. Không có bất cứ một cam kết nào chứng tỏ rang những sự nghiệp dưới đây sẽ phù hợp với bạn, bên cạnh đó cũng có thể sự nghiệp thích hợp nhất đối với bạn cũng nằm trong danh sách nảy.

Những gợi ý nghề nghiệp phù hợp với INFJ

- Các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khoẻ

- Nhà tâm lý học

- Những người làm công tác xã hội

- Cố vấn, tư vấn

- Luật sư

- Nhà phân tích tài chính

- Kinh doanh

Bài viết liên quan: Phân tích tính cách - lựa chọn nghề nghiệp bằng phương pháp MBTI
 
Top