Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Những người thuộc nhóm ISTJ phù hợp với nghề nào?

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
ISTJ - THE DUTY FULLFIHLLERS — NGƯỜI TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC

Những người thuộc nhóm ISTJ có lối sống chủ đạo là tư duy nội tâm, tức là họ cảm nhận thế giới bằng năm giác quan của họ theo một cách rõ rằng và cụ thể. Ngoài ra, ISTJ còn có một lối sống thứ hai là tư duy hướng ngoại, tức là họ ứng phó với mọi tỉnh huồng bằng lý trí và lô-gịc.

Các ISTJ thường có những nét đặc trưng sau


 • Tôn trọng truyền thống, sự an toàn và một cuộc sông yên bình.
 • Làm việc trong thời gian dài và chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Có thể trông cậy trong việc hoản thành nhiệm vụ.
 • Trung thành và thành thật.
 • Ổn định, thực tế và có óc xét đoán.
 • Coi trọng gia đình.
 • Không thích làm những gì vô nghĩa.
 • Không thích lý thuyết trừu tượng, trừ khi họ nhận thấy nó có ứng dụng thực tế.
 • Có tổ chất lãnh đạo.
 • Thích làm một mình, nhưng cũng có thể làm tốt trong nhóm khi cân.
 • Khả năng quan sát tốt, họ lĩnh hội dữ kiện thông qua giác quan và lưu giữ chúng.
 • Có vốn sống phong phú và sử dụng chúng để hiểu những rắc rồi mà họ gặp phải trong cuộc sống.
 • Tôn trọng sự thật và những thông tin cụ thể.
 • Đưa ra những quyết định khách quan, ứng dụng tư duy lô-gic và lý luận.
 • Không thích sự thay đổi, trừ khi họ thấy lợi ích rõ ràng từ việc đó.
 • Có quan điểm vững chắc về cách hoàn thành công việc.
Yêu thích mỗi trường làm việc trật tự và ngăn nắp

 • Có những tiêu chuẩn rất cao về cách cư xử cửa bản thân và cách cư xử của những người khác.
 • Thường không dễ đồng cảm với cảm xúc của người khác.
 • Có khả năng hoàn thành mọi việc nếu họ toàn tâm toàn ý.
 • Là một công dân mẫu mực.
Các ISTJ có một phẩm chất giúp họ có lợi thể để trở nên thành công sự nghiệp, đó là “Sự kiên định". Một IST) có thể làm bắt cứ điều gì mà họ đã quyết định làm. Tuy nhiên, họ cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu hơn ở một số lĩnh vực nhất định. Một ISTJ sẽ làm mọi điều tốt nhất nếu công việc đó cho phép họ sử dụng khả năng tổ chức tuyệt vời cũng như sức mạnh của sự tập trung để tạo nên trật tự và cơ cấu. Những ISTJ dường như cực kỳ thích hợp cho việc Quản lý và Điều hành nơi công sở.

Danh sách nghề nghiệp dưới đây được tạo ra dựa trên những cảm nhận vẻ nghề nghiệp mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp cho một ISTJ.
Mục đích của nó là cho bạn một sự tham khảo chứ không phải là một bản danh sách chỉ tiết. Không có bất cử một cam kết nào chứng tỏ rằng những sự nghiệp dưới đây sẽ phù hợp với bạn, bên cạnh đó cũng có thể sự nghiệp thích hợp nhất đối với bạn cũng nằm trong danh sách này.

Những gợi ý nghề nghiệp phù hợp với ISTI:


 • Quản lý kinh doanh
 • Quản trị và giám đốc điều hành
 • Kế toán và nhân viên tài chính
 • Lập trình viên, phân tích hệ thống, và chuyên gia máy tính
 • Nhà phân tích tài chính
 • Nhà đầu tư chứng khoán
Bài viết liên quan: Phân tích tính cách - lựa chọn nghề nghiệp bằng phương pháp MBTI
 
Last edited:
Top