Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Quy định về phạm vi post bài của Thành viên

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
PHẠM VI POST BÀI CỦA THÀNH VIÊN TRÊN CHỦ KIẾN THỨC

Xin chào các bạn!
Thư viện tài liệu trực tuyến miễn phí - Chủ kiến thức đi vào hoạt động với mục đích là nơi học tập, trao đổi và chia sẻ tài liệu hoàn toàn miễn phí cho mọi người, do vậy BQT chúng tôi đề cao chất lượng của các bài viết cũng như tài liệu chia sẻ trên Thư viện.

Chúng tôi rất tôn trọng các thành viên cũng như bài viết của các thành viên, rất muốn các thành viên chung tay góp sức xây dựng Thư viện bằng cách chia sẻ thêm nhiều tài liệu, bài viết hay hơn nữa lên Thư viện, để mọi người cùng được tiếp cận tới những tài liệu hay, chất lượng và hoàn toàn free. Như vậy để đảm bảo chất lượng của các bài đăng cũng như tài liệu trên Thư viện tài liệu trực tuyến miễn phí - Chủ kiến thức thì cần phải kiểm soát bài viết cũng như tài liệu mà thành viên chia sẻ đồng nghĩa với việc cần nhiều nhân lực để quản lý.

Hiện nay nhân lực BQT chưa dồi dào, một phần cũng là vì Thư viện mới đi vào hoạt động, một phần do các thành viên BQT bận công tác, do vậy BQT Thư viện đã đóng chức năng post bài của các thành viên ở các chuyên mục Tài liệu để kiểm soát. Thành viên chỉ được post bài trong các chuyên mục Hòm thư góp ý, Chia sẻ kinh nghiệmHỏi đáp.
Thành viên có thể comment ở tất cả các chuyên mục.
Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/7/2013
Thời gian kết thúc: .....
Thay mặt BQT Thư viện Chủ kiến thức - gaubaccuc.it
 
Top