Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

QUY TẮC ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH

thuy97vnua

memThành viên
Quy tắc đánh vần tiếng anh :

BÀI 1.

1. trong 1 từ tiếng anh luôn được cấu tạo bởi 2 thành phần

- Nguyên âm :A,E,I,O,U
-Phụ âm: Còn lại

2. ÂM TIẾT CỦA TỪ

MỖI NGUYÊN ÂM LÀ 1 ÂM TIẾT CỦA TỪ

VD: CAT có 1 nguyên âm a nên có 1 âm tiết

Father : có nguyên âm a và e nên có 2 âm tiết

Banana : có 3 nguyên âm a nên có 3 âm tiết-Riêng nguyên âm E đứng cuối từ thì bỏ đi và không tính là âm tiết của từ:
VD: hate 1 âm tiết
sentence: 2 âm tiếtBÀI 2 : PHỤ ÂMKHI VIẾT PHIÊN ÂM CÁC PHỤ ÂM NÀY LUÔN NHƯ VẬY KO THAY ĐỔI: b,f,h,k,l,mp,r,v,w,z,tr

1.KHÔNG CÓ QUY TẮC


<img src="https://www.upsieutoc.com/images/2019/05/01/59079135_336185993750455_3314722658016296960_n.png" alt="59079135_336185993750455_3314722658016296960_n.png" border="0">2 .THAY ĐỔI CÓ QUI TẮC

<img src="https://www.upsieutoc.com/images/2019/05/01/59596538_820463398325848_4789915246972108800_n.png" alt="59596538_820463398325848_4789915246972108800_n.png" border="0">

Khi phụ âm C đứng trước e,i,y thì C---/ s/

Nếu C không đứng trước e,i,y thì C--/k/

Nếu C đứng trước io thì c-/ ʃ /

Nếu phụ âm s đứng giữa 2 nguyên âm thì s-/z/

  • 2 phụ âm đứng liền nhau có mặt phiên âm giống nhau thì được bỏ 1 phụ âm

BÀI 3: QUY TẮC CỦA NGUYÊN ÂM

VỚI TỪ CÓ 1 ÂM TIẾT CÓ CHỨA :

A+ 1 PHỤ ÂM + E – THÌ A-/ei/

A+ phụ âm --- thì a --/æ/

i + 1 phụ âm + e – thì i-/ai/

i+ phụ âm – thì i -/i/

o + 1 phụ âm + e – thì o -/ ou/

o + phụ âm – thì o-/ɔ/

u + 1 phụ âm + e – thì u-/juː/

u + phụ âm – thì u- / ʌ/

e + 1 phụ âm + e- thì e-/iː/

e + phụ âm – thì e - / e/

Nếu các mẹ đọc kỹ và hiểu thì đã có thể kèm con . việc luyện 44 âm phiên âm sẽ giúp mình đọc chuẩn

Mình sẽ tạo nhóm để giúp các mẹ không biết gì tiếng anh hoàn toàn có cái nhìn khác .
 
Top