Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

[slide]Giáo trình kinh tế vĩ mô

Không Giới Hạn

Nông Dân IT
Staff member
[slide]Giáo trình kinh tế vĩ mô

Kinh tế học vĩ mô là ngành khoa học nghiên cứu về cách thức mà xã hội hay nền kinh tế lựa chọn trong việc sử dụng những nguồn lực khan hiếm sao cho có hiệu quả nhất nhằm sáng tạo ra ngày càng nhiều hơn sản phẩm, dịch vụ, rồi chọn cách thức phân phối phù hợp để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu tồn tại, phát triển vô hạn của xã hội, của nền kinh tế.

Dưới đây là link slide giáo trình (pass nếu có: chukienthuc.com):
 
Top