Thơ tình về Hidrocacbon - Thơ hóa học

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
Không tham gia phản ứng cộng bao giờ
Chỉ có cháy và Clo thay thế :
( CH4 + 2O2 →to CO2 + 2H2O )
( CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl )
Nhiệt độ cao chúng phân thành 2 vế :
(CH4 →to C + 2H2 ↑ )
Đứng trước kiềm, axit chúng làm ngơ
Không làm nước Brôm, thuốc tím phai mờ
Bởi no đủ nên không hay hoạt động

Êtilen đứa em cùng dòng giống
Kém chị vừa 2 tuổi một nối đôi ( CH2 = CH2 )
Nhưng tính tình đanh đá lôi thôi
Làm thuốc tím mất màu Brôm phai sắc :
( CH2 = CH2 + Br2 → Br - CH2 - CH2 - Br )
Rất thích cộng và cũng hay trùng hợp
Bởi chưa no nên hoạt động hơi nhiều

Axêtilen tuổi 18 đương yêu
Bắt cá 3 tay nên không bền vững ( CH ≡ CH )
Lửa yêu thương trên 3000 độ nóng
Vừa đủ Ôxi nên bị nổ tan tành :
( 2C2H2 + 5O2 →to 4CO2 + 2H2O + 2.1320 KJ )
Làm Brôm thuốc tím mất màu nhanh:
( CH ≡ CH + Br - Br → Br - CH = CH - Br )
Gặp chàng Hiđrô em quay về tính chị :
(C2H2 + H2 → C2H4 )
Nhựa P.V.C khó gì đâu em nhỉ
Clorua vinyl trùng hợp mà nên

Chúc các bạn ngày một yêu môn Hóa học hơn!

-----------Chủ kiến thức luôn đồng hành cùng các bạn-----------------------
 
Top