Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Tiếng Anh lớp 2 (update liên tục) Bài 1

MrThien8x

memThành viên
Xin chia sẻ với mọi người Chương trình tiếng anh lớp 2 - bám sát với chương trình sách giáo khoa tiếng anh lớp 2 do Bộ giáo dục và đào tạo phát hành. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. Mỗi bài học có các video học về Chữ cái & âm (Letters & Phonics), Chữ số (Numbers), Từ vựng (Words), Mẫu câu (Sentences) và phần trò chơi luyện tập (Games) giúp các bé đánh giá khả năng tiếp thu bài học của mình. Rất phù hợp cho các bé tự học hoặc dành cho các bậc phụ huynh dạy kèm, thêm cho các bé nhà mình.
Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên.
Bài 1. School (Trường học)
a. Phần 1. Letters and Phonics: Sound of 'sh'b. Phần 2. Numbers: Review 1-10

c. Phần 3. Words: Shool

d. Phần 4. Sentences: That is my classroom

 
Top