Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Toán Tổ Hợp

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
TUYỂN TẬP CÁC CHUÊN ĐỀ VỀ TOÁN TỔ HỢP
Tài liệu hệ thống các phần lý thuyết liên quan tới Tổ hợp, Chỉnh hợp, Hoán vị, Nhị thức Newton các dạng bài tập liên quan. Tài liệu này rất hay, không chỉ giành cho các bạn học sinh lớp 11 đang học tới Toán tổ hợp, các bạn đang luyện thi đại học muốn củng cố kiến thức toán tổ hợp mà còn là tài liệu tham khảo cho các thầy cô giáo trong giảng dạy.​
1. Phần tử của một tập hợp
Lý thuyết về tập hợp và các dạng bài tập liên quan có hướng dẫn giải.​
Hình 1: Phần tử của tập hợp
Link download:2. Tổ hợp - Xác suất - Nhị thức NewTon
Lý thuyết về Tổ hợp, xác suất, Nhị thức NewTon và các bài tập liên quan.

Hình 2: Tổ hợp - Xác suất - Nhị thức NewTon
Link download:​
3. Nhị Thức NewTon
Tài liệu tóm tắt lý thuyết về Nhị thức NewTon và các bài tập củng cố kiến thức.​
Hình 3: Nhị thức NewTon 1
Link download:​
Hình 4: Nhị thức NewTon 2
Link download:​
Hình 5: Nhị thức NewTon 3
Link download:Hình 6: Một số dạng toán liên quan đến nhị thức NewTon
Link download:​4. Bài tập về Đại số tổ hợp
Tổng hợp các bài tập về đại số tổ hợp.

Hình 7: Bài tập về Đại số tổ hợp
Link download:​Hình 8: Bài tập tổng hợp
Link download:​

Hình 9: Đại số Tổ hợp
Link download:

Hình 10: Giải tích tổ hợp

5. Bài tập về Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Hình 11: Bài tập về Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Link download:Hình 12: Bài tập về Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp 2
Link download:​

 
Top