Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi lớp 4

today

adminQuản trị viên
Câu 1 : (2,5điểm) Việt có 18 hòn bi, Hoà có 16 bi. Nam có số bi bằng trung bình cộng của Việt và Hoà, Bình có số bi kém trung bình cộng của cả 4 bạn là 6 bi. Hỏi Bình có bao nhiêu bi?

Câu 2 : (3,5 điểm) Một hình chữ nhật cú chu vi là 280 m. Nếu bớt chiều dài đi 1/5 của nửa thì được một hình chữ nhật mới có chu vi là 248m. Tính kích thước hình chữ nhật ban đầu.

Tải về để có tài liệu đầy đủ:

Hình 1: Đề thi học sinh giỏi lớp 4
Linkdowload:​
Pass: chukienthuc.com
 
Top