Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Tổng hợp tài luyện thi đại học môn Hóa - Chủ kiến thức

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
Danh sách tài liệu Luyện thi đại học môn Hóa đã được chia sẻ trên Chủ kiến thức. Danh sách tài liệu liên tục được cập nhật. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tài liệu Luyện thi đại học.

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP, BÀI TẬP
1 Tổng hợp kiến thức Hóa lớp 12 theo các dạng:
http://chukienthuc.com/threads/tong-hop-kien-thuc-hoa-lop-12-theo-cac-dang.249/
2 Tóm tắt lý thuyết Hóa vô cơ lớp 12:
http://chukienthuc.com/threads/tom-tat-ly-thuyet-hoa-vo-co-lop-12.253/
3 Ý nghĩa của phương pháp ghép ẩn số trong Hóa học:
http://chukienthuc.com/threads/y-nghia-cua-phuong-phap-ghep-an-so-trong-hoa-hoc.158/
4 Phân loại bài tập Hóa học về chất lưỡng tính:
http://chukienthuc.com/threads/phan-loai-bai-tap-hoa-hoc-ve-chat-luong-tinh.159/
5 Bài tập về Nhôm (Al):
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-ve-nhom-al.155/
6 Phân tích hệ số phản ứng và ứng dụng trong giải nhanh Hóa học:
http://chukienthuc.com/threads/phan-tich-he-so-phan-ung-va-ung-dung-trong-giai-nhanh-hoa.152/
7. Tổng hợp 18 cách giải bài tập Hóa vô cơ kinh điển:
http://chukienthuc.com/threads/tong-hop-18-cach-giai-bai-tap-hoa-vo-co-kinh-dien.149/
8. 12 cách giải Hóa hữu cơ kinh điển:
http://chukienthuc.com/threads/12-cach-giai-hoa-huu-co-kinh-dien.148/
9. Chuyên đề về kim loại Al, Zn hợp chất lưỡng tính:
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-ve-kim-loai-al-zn-hop-chat-luong-tinh.146/
10. Bài tập lý thuyết Hóa vô cơ:
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-ly-thuyet-hoa-vo-co.250/
11. Phương pháp giải nhanh Hóa hữu cơ:
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-nhanh-hoa-huu-co.99/
12. Phương pháp giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn Hóa Học:
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-nhanh-de-thi-trac-nghiem-mon-hoa-hoc.160/
13. Trọn bộ bài tập về các phương pháp giải nhanh hóa học:
http://chukienthuc.com/threads/tron-bo-bt-ve-cac-phuong-phap-giai-nhanh-hoa-hoc.145/
14. Cách suy luận để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm Hóa Học:
http://chukienthuc.com/threads/cac-suy-luan-de-giai-nhanh-cac-bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc.112/
15. Nghệ thuật sử dụng đường chéo trong giải nhanh Hóa Học:
http://chukienthuc.com/threads/nghe-thuat-su-dung-duong-cheo-trong-giai-nhanh-hoa-hoc.151/
16. Giải nhanh bài tập Hóa Học:
http://chukienthuc.com/threads/giai-nhanh-bai-tap-hoa-hoc.150/
17. Cách suy luận để giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa:
http://chukienthuc.com/threads/cach-suy-luan-de-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa.153/
18. Phương pháp giải nhanh Hóa vô cơ và hữu cơ:
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-nhanh-hoa-vo-co-va-huu-co.147/
19. Các phương pháp giải nhanh Hóa Học:
http://chukienthuc.com/threads/cac-phuong-phap-giai-nhanh-hoa-hoc.332/
20. Tóm tắt lý thuyết Hóa Học ôn thi ĐH:
http://chukienthuc.com/threads/tom-tat-ly-thuyet-hoa-hoc-on-thi-dh-cd.252/
21. Tổng kết lý thuyết Hóa học - ôn thi ĐH - CĐ:
http://chukienthuc.com/threads/tong-ket-ly-thuyet-hoa-hoc-on-thi-dh-cd.248/
22. Kiến thức Hóa Học trọng tâm - ôn thi TN - ĐH:
http://chukienthuc.com/threads/kien-thuc-hoa-hoc-trong-tam-on-thi-tn-dh.156
23. Cách nhật biết một số hợp chất Hóa Học:
http://chukienthuc.com/threads/cach-nhan-biet-mot-so-hop-chat-hoa-hoc.310/
24. Rèn luyện kỹ năng giải đề thi đại học môn Hóa Học:
http://chukienthuc.com/threads/ren-luyen-ky-nang-giai-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-hoc.157/
25. Những sai lầm gặp phải trong giải toán Hóa học:
http://chukienthuc.com/threads/nhung-sai-lam-gap-phai-trong-giai-toan-hoa-hoc.154/
26. Các chuyên đề Hóa Học ôn thi ĐH - CĐ:
http://chukienthuc.com/threads/cac-chuyen-de-hoa-hoc-on-thi-dh-cd.251/
27. Ứng dụng phương pháp đồ thị trong giải toán Hóa học
http://chukienthuc.com/threads/ung-dung-phuong-phap-do-thi-trong-giai-toan-hoa-hoc.573/
28. Tuyệt chiêu giải nhanh Hóa học luyện thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/tuyet-chieu-giai-nhanh-hoa-luyen-thi-dai-hoc.567/
29. 16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học
http://chukienthuc.com/threads/16-phuong-phap-va-ky-thuat-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc.563/
30. Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa.513/
31. Video bài giảng cùa thầy Vũ Khắc Ngọc
http://chukienthuc.com/threads/video-bai-giang-cua-thay-vu-khac-ngoc-p1.493/
32. Những viên kim cương trong Hóa học
http://chukienthuc.com/threads/nhung-vien-kim-cuong-trong-hoa-hoc.582/
33. Các mẹo giúp giải nhanh bài tập hóa học của Nguyễn Đình Độ
http://chukienthuc.com/threads/cac-meo-giup-giai-nhanh-bai-tap-hoa-hoc.605/
34. Giải nhanh nhờ áp dụng định luật hoặc kết hợp định Luật - Môn Hóa học của tác giả Nguyễn Đình Độ
http://chukienthuc.com/threads/giai-nhanh-hoa-hoc-nho-ap-dung-dinh-luat.604/
35. Phương pháp mới giải nhanh bài tập hóa vô cơ - hữu cơ của Đỗ Xuân Hưng
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-moi-giai-nhanh-bai-tap-tap-hoa-vo-co-huu-co.618/
36. Trọng tâm kiến thức Hóa học lớp 12 của tác giả Đỗ Xuân Hưng
http://chukienthuc.com/threads/trong-tam-kien-thuc-hoa-hoc-lop-12.620/
37. Phân dạng và phương pháp giải đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn hóa của tác già Hà Huy Độ
http://chukienthuc.com/threads/phan-dang-va-phuong-phap-giai-de-thi-dai-hoc-cao-dang.622/
38. Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh đại học Hóa Vô cơ theo 16 chủ đề của nhóm tác giả: Phạm Đức Bình - Lê Thị Tam - Nguyễn Hoàng Phượng
http://chukienthuc.com/threads/huong-dan-giai-de-thi-tsdh-hoa-vo-co-theo-16-chu-de.625/
39. Cẩm nang ôn luyện Hóa học phổ thông (Lý thuyết và bài tập) của tác giả Cao Cự Giác
http://chukienthuc.com/threads/cam-nang-on-luyen-hoa-hoc-thpt.629/
40. Cuốn Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 của TS. Cao Cự Giác
http://chukienthuc.com/threads/huong-dan-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc-10.630/
41. Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 của tác giả Cao Cự Giác
http://chukienthuc.com/threads/huong-dan-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc-11.631/
42. 10 Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa.633/
43. 1000 Bài tập trắc nghiệm Hóa học THPT
http://chukienthuc.com/threads/1000-bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc-thpt.634/
44.Các phương pháp giúp giải nhanh bài tập Hóa học của tác giả Đỗ Xuân Hưng
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-nhanh-bai-toan-hoa-hoc.636/
45. Tài liệu Hướng dẫn tự học hóa lớp 11
http://chukienthuc.com/threads/huong-dan-tu-hoc-hoa-lop-11.639/
46. Ôn thi Đại học môn Hóa
http://chukienthuc.com/threads/on-thi-dai-hoc-mon-hoa-2013.641/
47. Luyện thi trắc nghiệm hóa - Đại cương và vô cơ của Cao Cự Giác
http://chukienthuc.com/threads/luyen-thi-trac-nghiem-hoa-dai-cuong-va-vo-co.660/
48. Tuyệt chiêu giải nhanh Hóa học 2013
http://chukienthuc.com/threads/tuyet-chieu-giai-nhanh-hoa-hoc-2013.748/
49. Hướng dẫn tự Học Hóa lớp 11
http://chukienthuc.com/threads/huong-dan-tu-hoc-hoa-lop-11.749/
50. Chuyên đề kim loại tác dụng với nước và các bài toán liên quan
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-kim-loai-tac-dung-voi-nuoc-va-cac-bai-toan-lien-quan.877/
51. 2000 câu hỏi lý thuyết ôn thi đại học năm môn Hóa năm 2014
http://chukienthuc.com/threads/2000-cau-hoi-ly-thuyet-on-thi-nam-2014.880/
52. 58 công thức giải nhanh hóa học hay
http://chukienthuc.com/threads/58-cong-thuc-giai-nhanh-hoa-hoc-hay.899/
53. Chiến thuật chọn ngẫu nhiên – thi đại học môn hóa
http://chukienthuc.com/threads/chien-thuat-chon-ngau-nhien-thi-dai-hoc-mon-hoa.936/
54. Ôn thi đại học môn Hóa theo Chủ đề 2013 của tác giả Ngô Ngọc An
http://chukienthuc.com/threads/on-thi-dai-hoc-mon-hoa-theo-chu-de-2013.1000/
56. Hướng dẫn ôn thi TN THPT môn Hóa 2013.
http://chukienthuc.com/threads/huong-dan-on-thi-tot-nghiep-thpt-mon-hoa-2013.995/
57. Chuyên đề trắc nghiệm hóa 12 luyện thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-trac-nghiem-hoa-12-luyen-thi-dai-hoc.1381/
58. Bí kíp học hóa khi bị lãng quên
http://chukienthuc.com/threads/bi-kip-hoc-hoa-khi-kien-thuc-bi-lang-quen.1383/
59. Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học
http://chukienthuc.com/threads/cong-thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa-hoc.1407/
60. Phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học 12
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-bai-tap-hoa-hoc-12.1409/
61. 800 câu trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/800-cau-trac-nghiem-hoa-hoc-12-luyen-thi-dai-hoc.1410/
62. 1500 câu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/1500-cau-hoi-trac-nghiem-hoa-hoc-luyen-thi-dai-hoc.1414/
63. Trọng tâm kiến thức và giải bài tập Hóa học 12
http://chukienthuc.com/threads/trong-tam-kien-thuc-va-giai-bai-tap-hoa-hoc-12.1419/
64. Công thức giải nhanh Trắc nghiệm hóa học
http://chukienthuc.com/threads/cong-thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa-hoc.1420/
65. Hướng dẫn Luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2013 của Lê Phạm Thành
http://chukienthuc.com/threads/luyen-thi-tot-nghiep-thpt-mon-hoa-nam-2013.1421/
66. Giáo trình luyện thi đại học môn Hóa đầy đủ
http://chukienthuc.com/threads/giao-trinh-luyen-thi-dai-hoc-mon-hoa-day-du.1422/
67. Ôn tập lý thuyết hóa học luyện thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/on-tap-ly-thuyet-hoa-hoc-luyen-thi-dai-hoc.1534/
68. Bài giảng luyện thi đại học môn hóa
http://chukienthuc.com/threads/bai-giang-luyen-thi-dai-hoc-mon-hoa.1544/
69. Video tư vấn về cách học và ôn thi môn Hóa học do thầy Trần Hải
http://chukienthuc.com/threads/de-nho-lau-kien-thuc-hoa-hoc.1565/
70. Video bài giảng chuyên đề Hóa Hữu cơ của thầy Bùi Mạnh Tài (P1)
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-hoa-huu-co-thay-bui-manh-tai-p1.1575/
71.Video bài giảng chuyên đề Hóa Hữu cơ của thầy Bùi Mạnh Tài (P1)

http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-hoa-huu-co-thay-bui-manh-tai-p2.1576/
72. Video bài giảng Phương pháp đếm và tính nhanh số đồng phân của thầy Vũ Khắc Ngọc
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-dem-va-tinh-nhanh-so-dong-phan.1585/
73. Video hướng dẫn xây dựng kế hoạch ôn tập môn Hóa phù hợp và khoa học của thầy Vũ Khắc Ngọc
http://chukienthuc.com/threads/on-thi-dai-hoc-mon-hoa-xay-dung-ke-hoach-on-tap.1586/
74. Video hướng dẫn xây dựng kế hoạch ôn tập môn Hóa phù hợp và khoa học của thầy Vũ Khắc Ngọc
http://chukienthuc.com/threads/on-thi-dai-hoc-mon-hoa-ky-nang-luyen-de.1587
75. Video bài giảng Kinh nghiệm phân phối thời gian khi làm bài thi Đại học môn Hóa của tầy Vũ Khắc Ngọc
http://chukienthuc.com/threads/kinh-nghiem-phan-phoi-thoi-gian-lam-bai-thi-dai-hoc-mon-hoa.1588/
76. Tuyển tập đề thi hay có hướng dẫn giải
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-thi-hay-co-huong-dan-giai.1601/
77. Tuyển tập các bài tập anđehit - xeton hay có hướng dẫn giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-cac-bai-tap-andehit-xeton-hay-co-huong-dan-giai-chi-tiet.1605
78. Tài liệu Hướng dẫn ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa 2014 của trường chuyên Chu Văn An
http://chukienthuc.com/threads/huong-dan-on-thi-tn-thpt-mon-hoa-2014.1633/
79. Chuyên đề Hóa học Hữu cơ luyện thi Đại học - Cao đẳng của Nguyễn Đình Độ và Quan Hán Thành
http://chukienthuc.com/threads/cac-chuyen-de-hoa-hoc-huu-co-luyen-thi-dai-hoc.1649/
80. Tuyển tập các bài tập dã xuất halogen - ancol - phenol có lời giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-cac-bai-tap-chon-loc-dan-xuat-halogen-ancol-phenol-p1.1650

81. Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học - Nguyễn Minh Tuấn. Sách dành cho cả 10,11,12
http://chukienthuc.com/threads/hot-phuong-phap-giai-nhanh-bai-tap-hoa-hoc.1762/
82. Bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ của thầy Nguyễn Minh Tuấn
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-trac-nghiem-hoa-vo-co.1763/
83. 4 chuyên đề hóa hữu cơ của thầy Nguyễn Minh Tuấn
http://chukienthuc.com/threads/hot-4-chuyen-de-hoa-huu-co-lop-12.1765/

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA
1. Đề thi thử đại học môn Hóa 2013:
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-hoa-nam-2013.229/
2. Tuyển tập đề luyện thi trắc nghiệm Hóa học:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-luyen-thi-trac-nghiem-hoa-hoc.178/
3. Đề thi và đáp án môn Hóa thi đại học khối A năm 2013
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-dap-an-mon-hoa-hoc-khoi-a-nam-2013.426/
4. Đáp án và đề thi cao đẳng khối A- B môn Hóa 2013
http://chukienthuc.com/threads/dap-an-va-de-thi-cao-dang-khoi-a-b-mon-hoa-2013.474/
5. Bộ đề ôn thi trắc nghiệm môn Hóa học của tác giả PGS.TS Nguyễn Thanh Khuyến
http://chukienthuc.com/threads/bo-de-on-luyen-thi-trac-nghiem-mon-hoa.628
6. Đề thi thử đại học lần V năm 2013 trường DdHSPHN:
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-lan-thu-v-nam-2013-mon-hoa-hoc-truong-dhsphn.291/
7. 30 đề luyện thi đại học môn Hóa P1:
http://chukienthuc.com/threads/30-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-hoa-co-dap-an-p1.70
8. Đề thi đại học khối A môn Hóa (2002 - 2012):
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-dai-hoc-khoi-a-mon-hoa-2002-2012.282/
9. Đề thi đại học khối B môn Hóa (2002 - 2012):
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-dai-hoc-khoi-b-mon-hoa-2002-2012.285/
10. Đề thi thử Đại học môn Hóa 2014 lần 1 của trường ĐHKHTN
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-hoa-2014-lan-1-dhkhtn.811/
11. 25 Đề thi thử đại học môn Hóa 2014 có lời giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/25-de-thi-thu-dai-hoc-mon-hoa-2014.840/
12. Tuyển tập 36 đề trắc nghiệm môn Hóa học có lời giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-36-de-trac-nghiem-mon-hoa-co-loi-giai-chi-tiet.841/
13. Tuyển tập 90 đề thi thử đại học môn hóa kèm lời giải chi tiết và bình luận (trích đoạn).
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-90-de-thi-thu-dai-hoc-mon-hoa.848/
14. 40 đề thi thử đại học môn hóa chọn lọc năm 2013 của GSTT
http://chukienthuc.com/threads/40-de-thi-thu-dai-hoc-mon-hoa-chon-loc.849/
15. Tuyển tập đề thi thử đại học môn Hóa 2013-2014 có đáp án
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-2014.937/

16. 40 đề thi thử Đại học môn Hóa 2013 chọn lọc có đáp án do GSTT biên soạn16.
http://chukienthuc.com/threads/40-de-thi-thu-dai-hoc-mon-hoa-2013.1648

Cập nhật mới nhất ngày 25/4/2014
Đây chỉ là một phần nhỏ tài liệu LTĐH mà mình có và đã chia sẻ lên web. Trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục chia sẻ tài liệu lên website sau đó update lên face cho các bạn. Để theo dõi và cập nhật được các tài liệu mà mình chia sẻ các bạn có thể vào lên chukienthuc.com.

Chúc các bạn học tập tốt! thành công trên con đường mà các bạn đang và sẽ đi.

Face: Tình Yêu Nơi Đâu: https://www.facebook.com/lvh.ml
Face: Không Giới Hạn:https://www.facebook.com/vnd365.viet2807
Gmail: chukienthuc.com@gmail.com

PAGE FACEBOOK:
1. Luyện thi đại học - Chủ kiến thức

https://www.facebook.com/LuyenThiDaiHoc.ChuKienThuc
2. Kênh giải trí của Chukienthuc.com - Thư viện tài liệu trực tuyến
https://www.facebook.com/vnd365
GROUP FACEBOOK:
1. Luyện thi đại học môn Sinh - Chủ kiến thức

https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmonsinh.chukienthuc/
2. Luyện thi đại học môn Toán - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmontoan.chukienthuc/
3. Luyện thi đại học môn Tiếng Anh - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmontienganh.chukienthuc/
4. Luyện thi đại học môn Lý - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmonly.chukienthuc/
5. Luyện thi đại học môn Hóa - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmonhoa.chukienthuc/
6. Luyện thi đại học khối C - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihockhoic.chukienthuc/
7. Kênh tư vấn mùa thi của chukienthuc.com - Thư viện tài liệu trực tuyến
https://www.facebook.com/groups/tuvanmuathi.vnd365/
8. Hội những người yêu thích khối C
https://www.facebook.com/groups/HoinhungnguoiyeukhoiC/
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ - CHỦ KIẾN THỨC:http://chukienthuc.com/
NƠI CHIA SẺ TÀI LIỆU HỌC TẬP, LTĐH, GIÁO ÁN, GIÁO TRÌNH, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, TRUYỆN,...MIỄN PHÍ GIÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
 
Last edited:
Top