Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Tổng hợp tài luyện thi đại học môn Toán - Chủ kiến thức

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
Danh sách tài liệu Luyện thi đại học môn toán đã được chia sẻ trên Chủ kiến thức. Danh sách tài liệu liên tục được cập nhật. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tài liệu Luyện thi đại học.

Video giới thiệu về tài liệu:

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP, BÀI TẬP:
1. Phương trình - Hệ bất phương trình đại số:
http://chukienthuc.com/threads/phuong-trinh-he-bat-phuong-trinh-dai-so.168/
2. Sổ tay Toán cấp 3:
http://chukienthuc.com/threads/so-tay-toan-cap-iii.47/
3. Một số kỹ năng giải hệ phương trình:
http://chukienthuc.com/threads/mot-so-ki-nang-giai-he-phuong-trinh.244/
4. Chứng minh bất đẳng thức:
http://chukienthuc.com/threads/chung-minh-bat-dang-thuc.245/
5. Phương trình và bất phương trình mũ:
http://chukienthuc.com/threads/phuong-trinh-va-bat-phuong-trinh-mu.187/
6. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cô si:
http://chukienthuc.com/threads/su-dung-bat-dang-thuc-co-si.228/
7. Tính đơn điệu của hàm số:
http://chukienthuc.com/threads/tinh-don-dieu-cua-ham-so.191/
8. Bất phương trình và đồ thị:
http://chukienthuc.com/threads/bat-phuong-trinh-va-do-thi.183/
9. Bài toán tham số - cực trị:
http://chukienthuc.com/threads/bai-toan-tham-so-cuc-tri.182/
10. Bất đẳng thức trung bình điều hòa:
http://chukienthuc.com/threads/bat-dang-thuc-trung-binh-dieu-hoa.181/
11. Chuyên đề phương trình lượng giác - Luyện thi đại học:
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luong-giac-luyen-thi-dai-hoc-cao-dang-2013.327/
12. Hệ phương trình đại số:
http://chukienthuc.com/threads/he-phuong-trinh-dai-so.214/
13 Phương trình logarit:
http://chukienthuc.com/threads/phuong-trinh-logarit.246/unread
14. Một số bài toán thường gặp về đồ thị:
http://chukienthuc.com/threads/mot-so-bai-toan-thuong-gap-ve-do-thi.243/
15. Luyện tập khảo sát hàm số:
http://chukienthuc.com/threads/luyen-tap-khao-sat-ham-so.242/
16. Khoảng cách và hàm số:
http://chukienthuc.com/threads/khoang-cach-va-ham-so.241/
17. Khảo sát đồ thị:
http://chukienthuc.com/threads/khao-sat-do-thi.240/
18. Hàm số ôn thi đại học - Cao đẳng 2009:
http://chukienthuc.com/threads/ham-so-on-thi-dh-cd-nam-2009.239/
19. Tuyển tập các bài toán về lượng giác trong đề thi đại học:
http://chukienthuc.com/threads/bai-toan-ve-luong-giac.186/
20. Bài tập về Bất đẳng thức:
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-bat-dang-thuc.188/
21. Tuyển tập bài tập về bất đẳng thức cauchy:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-bai-tap-bat-dang-thuc-cauchy.184/
22. Cách giải câu 5 trong đề thi đại học khối A năm 2009:
http://chukienthuc.com/threads/cac-cach-giai-cau-5-trong-de-thi-dai-hoc-khoi-a-nam-2009.174/
23. 500 bài toán tổng hợp bất đẳng thức:
http://chukienthuc.com/threads/500-bai-toan-bat-dang-thuc-tong-hop.111/
24. chứng minh đẳng thức trong tam giác:
http://chukienthuc.com/threads/chung-minh-dang-thuc-trong-tam-giac.185/
25. Phương pháp giải các bài tập hình học không gian:
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-cac-bai-tap-hinh-hoc-khong-gian.98/
26. Bài toán hình học phẳng:
http://chukienthuc.com/threads/bai-toan-hinh-hoc-phang.227/
27. Một số bài tập về phương trình đường thẳng:
http://chukienthuc.com/threads/mot-so-bai-tap-ve-phuong-trinh-duong-thang.179/
28. Tổng hợp các bài toán thể tích hình học không gian:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-cac-bai-toan-the-tich-hinh-khong-gian.177/
29. Tuyển tập các bài toán thể tích khối đa diện
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-cac-bai-toan-the-tich-khoi-da-dien.526/
30. Chuyên đề phương trình BĐT-HPT-HBPT
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-phuong-trinh-bpt-hpt-hbpt.525/
31. Chuyên đề BĐT-GTLN-GTNN
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-bat-dang-thuc-va-gtln-gtnn.524/
32. Ứng dụng PP Hàm Số trong giải toán
http://chukienthuc.com/threads/ung-dung-phuong-phap-ham-so-trong-giai-toan.523/
33. Bài tập thể tích khối Đa Diện
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-the-tich-khoi-da-dien.517/
34. Chuyên đề cực trị trong hình học không gian
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-cuc-tri-trong-hinh-hoc-khong-gian.516
35. Chứng minh bất đẳng thức bằng đạo hàm
http://chukienthuc.com/threads/chung-minh-bat-dang-thuc-bang-dao-ham.515/
36. Toán tổ hợp
http://chukienthuc.com/threads/toan-to-hop.349/
37. Các chuyên đề luyện thi đại học môn toán
http://chukienthuc.com/threads/cac-chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan.575/
38. 13 chuyên đề luyện thi đại học của thầy Phan Huy Khải
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan.566/
39. Chuyên đề luyện thi đại học hình học không gian
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-hinh-hoc-khong-gian.581/
40. Chuyên đề luyện thi đại học phần hình học giải tích
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-hinh-hoc-giai-tich.580/
41. Chuyên đề luyện thi đại học bất đẳng thức
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-bat-dang-thuc.579/
42. Chuyên đề luyện thi đại học khảo sát hàm số
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-khao-sat-ham-so.586/
43. Chuyên đề luyện thi đại học phần đại số
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-dai-so.587/
44. Chuyên đề luyện thi đại học phần lượng giác
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-luong-giac.588/
45. Các phương pháp giải nhanh Phương trình - Hệ Phương trình hay của tác giả Nguyễn Anh Huy
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-phuong-trinh-he-phuong-trinh-hay.635/
46. Tuyển tập Các chuyên đề Luyện thi Đại học môn Toán năm 2011 của Trần Anh Tuấn
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan.643/
47. Kinh nghiệm giải toán hình học không gian hay
http://chukienthuc.com/threads/kinh-nghiem-giai-toan-hinh-hoc-khong-gian-hay.779/
48. Phương pháp tọa độ trong không gian hay
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian.939/
49. Các dạng toán khảo sát hàm số luyện thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/cac-dang-toan-khao-sat-ham-so-luyen-thi-dai-hoc.940/
50. 81 bài tập hệ phương trình có hướng dẫn giải
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-he-phuong-trinh.941/
51. Phương pháp giải các bài toán hình học giải tích oxy trong luyện thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-toan-hinh-hoc-giai-tich-oxy.942/
52. 500 bài toán bất đẳng thức chọn lọc hay
http://chukienthuc.com/threads/500-bai-toan-bat-dang-thuc-chon-loc.943/
53. Tuyển tập 120 bài tập hệ phương trình - bất phương trình - hệ phương trình
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-phuong-trinh-bpt-hppt.944/
54. Bài tập thể tích
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-the-tich.945/
55. Bài tập tích phân
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-tich-phan.946/
56. Tuyển tập các bài tập chứng minh bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất có hướng dẫn giải chi tiết.
http://chukienthuc.com/threads/bat-dang-thuc-gia-tri-lon-nhat-gia-tri-nho-nhat.947/
57. Tài liệu chuyên đề Tích phân của tác giả Trần Sĩ Tùng là tuyển tập các bài tập tích phân có đáp án
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-tich-phan.948/
58. Phương pháp giải các bài tập khảo sát hàm số hay
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-bai-tap-khao-sat-ham-so.950/
59. Phương pháp giải bài tập "Sự tương giao giữa đồ thị hàm số với trục hoành"
http://chukienthuc.com/threads/su-tuong-giao-giua-do-thi-ham-so-voi-truc-hoanh.951/
60. Chuyên đề phương trình - bất phương trình – hệ phương trình mũ logarit
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-pt-hpt-bpt-mu-logarit.952/
61. Tuyển tập 692 bài hình học luyện thi đại học (hot)
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-692-bai-hinh-hoc-luyen-thi-dai-hoc-hot.968/
62. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT Môn Toán 2013
http://chukienthuc.com/threads/huong-dan-on-thi-tot-nghiep-thpt-mon-toan-2013.1417/
63. 230 bài tập Hệ phương trình ôn thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/he-phuong-trinh-on-thi-dai-hoc.1518/
64. Chuyên đề phương trình mũ và Logarit luyện thi đại học của Nguyễn Thành Long
http://chukienthuc.com/threads/phuong-trinh-mu-logarit-on-thi-dai-hoc.1519/
65. Phương pháp giải phương trình vô tỉ luyện thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-phuong-trinh-vo-ti.1520/
66. Các phương pháp giải phương trình căn thức
http://chukienthuc.com/threads/cac-phuong-phap-giai-phuong-trinh-can-thuc.1521/
67. Một số kĩ thuật giải hệ phương trình
http://chukienthuc.com/threads/ky-thuat-giai-bai-tap-he-phuong-trinh.1522/
68. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của Nguyễn Phú Khánh
http://chukienthuc.com/threads/gia-tri-lon-nhat-gia-tri-nho-nhat-cua-ham-so.1523/
69. Phương pháp giải các bài toán hình học giải tích trong không gian Oxy
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-gai-cac-bai-toan-hinh-hoc-giai-tich-oxy.1524/
70. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian OXYZ của Trần Phương
http://chukienthuc.com/threads/duong-thang-va-mat-phang-trong-khong-gian-oxyz.1525/
71. Tuyển chọn các câu hỏi liên quan khảo sát hàm số - ôn thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-chon-cac-cau-hoi-lien-quan-khao-sat-ham-so.1526/
72. Phương pháp đưa về một biến trong Bất đẳng thức
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-dua-ve-mot-bien-trong-bat-dang-thuc.1527/
73. Phương pháp mới chứng minh Bất đẳng thức
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-moi-chung-minh-bat-dang-thuc.1528/
74. Chuyên đề Phương trình - Hệ phương trình
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-phuong-trinh-he-phuong-trinh.1530/
75. Tích phân và ứng dụng Tóm tắt sách giáo khoa
http://chukienthuc.com/threads/tich-phan-va-ung-dung.1531/
76. Chuyên đề luyện thi đại học môn Toán 2014 của Lưu Huy Thưởng
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan-2014.1535/
77. Chuyên đề luyện thi đại học môn Toán 2013 của tác giả Nguyễn Minh Hiếu
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan-2013.1536/
78. 40 bài tập hàm số chọn lọc năm 2013
http://chukienthuc.com/threads/40-bai-tap-ham-so-chon-loc-nam-2013.1537/
79. Trọn bộ Video Bài giảng luyện thi đại học môn Toán 2013- 2014 của thầy Lê Bá Trần Phương
http://chukienthuc.com/threads/bai-giang-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan-2013-2014.1543/
80. Tài liệu Bài giảng luyện thi môn Toán năm 2013 của thầy Đặng Việt Hùng
http://chukienthuc.com/threads/tai-lieu-bai-giang-luyen-thi-mon-toan-nam-2013.1546/
81. Luyện thi đại học KIT-2 năm 2014

http://chukienthuc.com/threads/luyen-thi-dai-hoc-kit-2-nam-2014.1566/
82. Các phương pháp tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng
http://chukienthuc.com/threads/cac-phuong-phap-tinh-khoang-cach-tu-1-diem-den-1-mat-phang.1573/
83. Luyện thi đại học môn toán - Thầy Lê Bá Trần Phương
http://chukienthuc.com/threads/luyen-thi-dai-hoc-mon-toan-thay-le-ba-tran-phuong.1574/
84. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THPT năm 2013-2014
http://chukienthuc.com/threads/boi-duong-hoc-sinh-gioi-toan-thpt-nam-2013-2014.1626/
85. Chuyên đề luyện thi Đại học môn Toán 2014
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan-2014.1629/
86. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 12

http://chukienthuc.com/threads/boi-duong-hoc-sinh-gioi-toan-lop-12.1644/
87. 400 bài tập Tích phân hàm số lượng giác
http://chukienthuc.com/threads/400-bai-tap-tich-phan-ham-so-luong-giac.1692/

88. Ôn thi tốt nghiệp môn Toán 2014
http://chukienthuc.com/threads/on-thi-tot-nghiep-mon-toan-2014.1693/
89. Ôn thi Đại học - Cao đẳng cấp tốc môn Toán 2014
http://chukienthuc.com/threads/on-thi-dai-hoc-cao-dang-cap-toc-mon-toan-2014.1694/
90. Các chuyên đề ôn thi đại học môn Toán 2014 cấp tốc
http://chukienthuc.com/threads/cac-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-toan-2014-cap-toc.1695/
91. 99 bài tập liên quan đến cực trị và tính đơn điệu của hàm số
http://chukienthuc.com/threads/99-bai-tap-lien-quan-den-cuc-tri-va-tinh-don-dieu-cua-ham-so.1696/

92. Các phương pháp tính tích phân của tác giả Nguyên Duy khôi
http://chukienthuc.com/threads/cac-phuong-phap-tinh-tich-phan.1770/
93. Công thức tính tích phân
http://chukienthuc.com/threads/cong-thuc-tinh-tich-phan.1771/
94. Phương pháp giải toán hình học không gian

http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-toan-hinh-hoc-khong-gian.1772/
95. Tuyển tập hình học giải tích trong không gian của Lưu Huy Thưởng
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-hinh-hoc-giai-tich-trong-khong-gian.1773/

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP - CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC
1. Bộ 3 đề thi thử của đại học Bách Khoa năm 2009:
http://chukienthuc.com/threads/bo-3-de-thi-thu-dhbk-ha-noi-nam-2009.180/
2. Đề thi đại học - Cao đẳng môn Toán năm 2008:
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-dh-cd-mon-toan-nam-2008.192/
3. Đề thi thử đại học khối A môn toán năm 2009:
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-toan-khoi-a-nam-2009.189/
4. Đề thi thử đại học môn toán khối A - B:
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dh-cd-mon-toan-khoi-a-b.190/
5. Bộ đề thi đại học chọn lọc 2009 môn Toán:
http://chukienthuc.com/threads/bo-de-thi-dai-hoc-chon-loc-mon-toan-2009.331/
6. Tổng hợp đề thi thử đại học môn Toán (2012 - 2013):
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-2012-2013.273/
7. Đề thi thử đại học môn Toán:
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan.259/
8. Tuyển tập 45 bộ đề ôn tuyển đại học môn Toán:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-45-bo-de-on-tuyen-dai-hoc-mon-toan.33/
9. Đề thi thử đại học môn Toán 2013 - Đề số 8:
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-2013-de-so-8.336/
10. Tổng hợp đề thi đại học khối A môn Toán (2002 - 2012):
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-dai-hoc-khoi-a-mon-toan-2002-2012.283/unread
11. Tổng hợp đề thi đại học khối D môn Toán (2002 - 2012):
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-dai-hoc-khoi-d-mon-toan-2002-2012.287/unread
12. Tổng hợp đề thi đại học khối B môn Toán (2002 - 2012):
http://chukienthuc.com/threads/bo-de-thi-dai-hoc-khoi-b-mon-toan-2002-2012.284/
13. Đề thi thử đại học trường chuyên Vĩnh Phúc 2013:
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-truong-chuyen-vinh-phuc-2013.292/
14. Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp môn toán 2013:
http://chukienthuc.com/threads/goi-y-giai-de-thi-tot-nghiep-mon-toan-2013.303/
15. 30 đề luyện thi Toán cấp tốc:
http://chukienthuc.com/threads/30-de-luyen-thi-toan-cap-toc.225/
16. Tuyển tập 20 đề thi đại học môn Toán năm 2008:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-20-de-thi-dai-hoc-mon-toan-nam-2008.176/
17. Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Toán:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-60-de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan.103/
18. Tuyển tập đề thi thử tuyển sinh đại học:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-thi-thu-tuyen-sinh-cao-dang.100/
19. Đề thi thử đại học môn Toán:
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan.71/
20. Đề thi thử đại học môn toán khối BD năm 2009
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-khoi-b-d-nam-2009.522/
21. Đề thi thử Đại học môn Toán khối A năm 2009
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-nam-2009.521/
22. Đáp án và đề thi cao đẳng khối A-A1-B-D năm 2013
http://chukienthuc.com/threads/dap-an-va-de-thi-cao-dang-khoi-a-a1-b-d-mon-toan-2013.473/
23. Đề thi đáp án thi đại học môn toán khối B năm 2013
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-dap-an-thi-dai-hoc-khoi-b-mon-toan-2013.448/
24. Đáp án và đề thi đại học khố D môn toán 2013
http://chukienthuc.com/threads/dap-an-va-de-thi-dai-hoc-khoi-d-mon-toan-2013.449/
25. Đề thi và đáp án đại học khối A năm 2013
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-va-dap-an-dai-hoc-khoi-a-2013-mon-toan.424/
26.Ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn toán năm 2010
http://chukienthuc.com/threads/on-luyen-theo-cau-truc-de-thi-mon-toan.650
27. Trọn bộ 55 đề thi thử đại học môn Toán 2014 có lời giải chi tiết của tác giả Trần Sĩ Tùng
http://chukienthuc.com/threads/55-de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-2014-co-dap-an.778
28. Đề thi thử Đại học môn Toán 2014 lần 1 có đáp án của trường THPT Đoàn Thượng
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-2014-lan-1.819/
29. Đề thi thử đại học môn toán 2014 lần 2 của moon.
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-2014-lan-2.820/
30. Đề thi thử đại học môn Toán 2014 lần 3 của moon.
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-2014-lan-3.821
31. Luyện giải đề môn Toán 2014 của thầy Đặng Việt Hùng P1, có đáp án và lời giải chi tiết.
http://chukienthuc.com/threads/luyen-giai-de-mon-toan-2014-p1-dang-viet-hung.822/
32. Đề thi thử đại học môn Toán 2014 khối A 2014
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dh-mon-toan-khoi-a-2014.837/
33. Đề thi thử Đại học môn Toán 2014
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan.828/
34. Tuyển tập 300 đề thi đại học môn Toán các năm
http://chukienthuc.com/threads/300-de-thi-dai-hoc-mon-toan-2012-2013.892/
35. luyện thi đại học môn Toán 2014 - Đề 1
http://chukienthuc.com/threads/luyen-thi-dai-hoc-mon-toan-2014-de-1.1584/
36. Trích đoạn 90 đề thi thử Đại học môn Toán tập 2
http://chukienthuc.com/threads/trich-doan-90-de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-tap-2.1646/
37. 20 đề thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2014
http://chukienthuc.com/threads/20-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2014.1642/unread
38. 30 đề thi thử Đại học môn Toán 2014
http://chukienthuc.com/threads/30-de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-2014.1673/
39. Đề - đáp án thi thử Đại học môn Toán 2014

http://chukienthuc.com/threads/de-dap-an-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-2014.1680/
40. Đáp án đề thi thử Đại học môn Toán khối D 2014
http://chukienthuc.com/threads/dap-an-de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-khoi-d-2014.1682/
41. Đáp án đề thi thử Đại học môn Toán khối A-A1-B-D 2014
http://chukienthuc.com/threads/dap-an-de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-b-d-2014.1683/
42. Thử sức trước kì thi Đại học môn Toán - Nguyễn Phú Khánh
http://chukienthuc.com/threads/thu-suc-truoc-ki-thi-dai-hoc-mon-toan-nguyen-phu-khanh.1687/

43. Tuyển tập 51 đề thi thử đại học môn Toán các trường chuyên 2014
http://chukienthuc.com/threads/51-de-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-cac-truong-chuyen-2014.1774/
Cập nhật mới nhất ngày 08/6/2014
Đây chỉ là một phần nhỏ tài liệu LTĐH mà mình có và đã chia sẻ lên web. Trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục chia sẻ tài liệu lên website sau đó update lên face cho các bạn. Để theo dõi và cập nhật được các tài liệu mà mình chia sẻ các bạn có thể vào lên chukienthuc.com.

Chúc các bạn học tập tốt! thành công trên con đường mà các bạn đang và sẽ đi.

Face: Hiệp Lại: https://www.facebook.com/lvh.ml
Face: Không Giới Hạn:https://www.facebook.com/vnd365.viet2807
Gmail: chukienthuc.com@gmail.com

PAGE FACEBOOK:
1. Luyện thi đại học - Chủ kiến thức

https://www.facebook.com/LuyenThiDaiHoc.ChuKienThuc
2. Kênh giải trí của Chukienthuc.com - Thư viện tài liệu trực tuyến
https://www.facebook.com/vnd365
GROUP FACEBOOK:
1. Luyện thi đại học môn Sinh - Chủ kiến thức

https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmonsinh.chukienthuc/
2. Luyện thi đại học môn Toán - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmontoan.chukienthuc/
3. Luyện thi đại học môn Tiếng Anh - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmontienganh.chukienthuc/
4. Luyện thi đại học môn Lý - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmonly.chukienthuc/
5. Luyện thi đại học môn Hóa - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmonhoa.chukienthuc/
6. Luyện thi đại học khối C - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihockhoic.chukienthuc/
7. Kênh tư vấn mùa thi của chukienthuc.com - Thư viện tài liệu trực tuyến
https://www.facebook.com/groups/tuvanmuathi.vnd365/
8. Hội những người yêu thích khối C
https://www.facebook.com/groups/HoinhungnguoiyeukhoiC/
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ - CHỦ KIẾN THỨC:http://chukienthuc.com/
NƠI CHIA SẺ TÀI LIỆU HỌC TẬP, LTĐH, GIÁO ÁN, GIÁO TRÌNH, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, TRUYỆN,...MIỄN PHÍ GIÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
 
Last edited by a moderator:
Top