Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Tổng hợp tài luyện thi đại học môn Vật Lý - Chủ kiến thức

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
Danh sách tài liệu Luyện thi đại học môn Vật lý đã được chia sẻ trên Chủ kiến thức. Danh sách tài liệu liên tục được cập nhật. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tài liệu Luyện thi đại học.

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP, BÀI TẬP
1. Luyện thi Đại học - Cao đẳng môn Vật Lý phần lý thuyết:
http://chukienthuc.com/threads/luyen-thi-dh-cd-vat-ly-phan-ly-thuyet.340/
2. Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 12:
http://chukienthuc.com/threads/tom-tat-ly-thuyet-vat-ly-lop-12.339/
3. Tuyển tập chuyên đề Vật Lý 2013:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-chuyen-de-vat-ly-2013.171/
4. Toàn tập sóng cơ luyện thi đại học:
http://chukienthuc.com/threads/toan-tap-song-co-luyen-thi-dai-hoc.170/
5. Động lực học vật rắn - Luyện thi đại học:
http://chukienthuc.com/threads/dong-luc-hoc-vat-ran-luyen-thi-dai-hoc.166/
6. Toàn tập dòng điện xoay chiều - Luyện thi đại học:
http://chukienthuc.com/threads/toan-tap-dong-dien-xoay-chieu-luyen-thi-dai-hoc.165/
7. Dao động và sóng điện từ - Luyện thi đại học:
http://chukienthuc.com/threads/dao-dong-va-song-dien-tu-luyen-thi-dai-hoc.164/
8. Toàn tập về giao động điều hòa - Luyện thi đại học:
http://chukienthuc.com/threads/toan-tap-ve-dao-dong-dieu-hoa-luyen-thi-dai-hoc.163/
9. Toàn tập Vật Lý hạt nhân - Luyện thi đại học:
http://chukienthuc.com/threads/toan-tap-vat-ly-hat-nhan-luyen-thi-dai-hoc.162/
10. Hệ thống bài tập chuyên đề môn Vật Lý của thầy Vũ Đình Hoàng:
http://chukienthuc.com/threads/he-thong-bai-tap-chuyen-de-mon-vat-ly-vu-dinh-hoang.338/unread
11. Toàn tập sóng ánh sáng - Luyện thi đại học:
http://chukienthuc.com/threads/toan-tap-song-anh-sang-luyen-thi-dai-hoc.167/
12. 185 bài tập ôn thi đại học môn Vật Lý có đáp án:
http://chukienthuc.com/threads/185-bai-tap-on-thi-dai-hoc-vat-ly-co-dap-an.231/
13. Tài liệu tổng hợp môn Vật Lý luyện thi đại học 2013:
http://chukienthuc.com/threads/tai-lieu-tong-hop-vat-ly-luyen-thi-dai-hoc-2013.320/
14. Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm vật lý theo chủ đề của Trần Trọng Hưng
- Cơ học - Quang học - Điện xoay chiều - Vật lý Hạt nhân

http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-bai-tap-trac-nghiem-vat-ly-chu-de-1.578/
- Dao động và sóng điện từ - Dòng điện xoay chiều
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-bai-tap-trac-nghiem-vat-ly-chu-de-2.576/
- Sóng anh sáng - Lượng tử ánh sáng - Hạt nhân Nguyên tử
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-bai-tap-trac-nghiem-vat-ly-chu-de-3.577/
15. Tóm tắt lý thuyết và công thức Vật lý luyện thi đại học

http://chukienthuc.com/threads/cong-thuc-vat-ly-12-luyen-thi-dai-hoc.572/
16. Sổ tay Vật lý lớp 12
http://chukienthuc.com/threads/so-tay-vat-ly-12-luyen-thi-dai-hoc.571/
17. Cẩm nang luyện thi đại học - cao đẳng môn vật lý của thầy Nguyễn Anh Vinh
http://chukienthuc.com/threads/cam-nang-on-luyen-thi-dai-hoc-cao-dang-mon-vat-ly.569/
18. Các chuyên đề vật lý lớp 12
http://chukienthuc.com/threads/cac-chuyen-de-vat-ly-12-luyen-thi-dai-hoc.570/
19. Tuyệt chiêu nhẩm nhanh trắc nghiệm Vật lý của thầy Vũ Duy Phương.
http://chukienthuc.com/threads/tuyet-chieu-nham-nhanh-trac-nghiem-vat-ly.568/
20. Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Vật lý của Phạm Đức Cường
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-bai-tap-trac-nghiem-vat-ly.606/
21. Cẩm nang luyện thi Đại học Vật lý tâp 1 và tập 2 của tác giả Th.S Lê Văn Vinh
http://chukienthuc.com/threads/cam-nang-luyen-thi-dai-hoc-vat-ly.627/
22. Phương pháp mới giải nhanh trắc nghiệm Vật lý của tác giả Phạm Đức Cường
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-moi-giai-nhanh-trac-nghiem-vat-ly.632/
23. Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học tuyển chọn và giới thiệu Đề thi Vật lý được tác giả Chu Văn Biên và Nguyễn Anh Vinh
http://chukienthuc.com/threads/luyen-giai-de-truoc-ki-thi-dai-hoc-mon-vat-ly.647/
24. Ứng dụng số phức trong giải nhanh các dạng bài tập Điện xoay chiều
http://chukienthuc.com/threads/giai-nhanh-bai-tap-dien-xoay-chieu-bang-so-phuc.773/
25. Công thức giải nhanh trắc nghiệm Vật lý LTĐH
http://chukienthuc.com/threads/cong-thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-vat-ly.776/
26. 9 chuyên đề luyện thi đại học môn Vật lý 2013 của Vũ Đình Hoàng
http://chukienthuc.com/threads/9-chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2013.777/
27. Cẩm nang luyện thi đại học môn Vật lý 2013 của Nguyễn Đình Vụ
http://chukienthuc.com/threads/cam-nang-luyen-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-ndv.781/
28. 161 chuyên đề luyện thi đại học môn Vật lý của Th.S Trần Anh Trung
http://chukienthuc.com/threads/161-chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-mon-vat-ly.842/
29. Tuyển tập 89 câu hỏi hay và khó chưa xuất hiện trong đề thi đại học môn Vật lý có đáp án chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/89-cau-hoi-hay-va-kho-mon-ly-luyen-thi-dai-hoc.847/
30. Giải nhanh bài tập vật lý chương điện xoay chiều - luyện thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/ky-thuat-giai-nhanh-toan-dien-xoay-chieu.894/
31. Công thức và Phương pháp giải bài tập vật lý luyện thi đại học
http://chukienthuc.com/threads/he-thong-cong-thuc-va-phuong-phap-giai-vat-ly-12.896/
32. Phương pháp giải chi tiết điện xoay chiều 12
http://chukienthuc.com/threads/phuong-phap-giai-chi-tiet-dien-xoay-chieu-12.898/
33. Cẩm nang luyện thi đại học đạt điểm 10 môn Vật lý
http://chukienthuc.com/threads/cam-nang-luyen-thi-dai-hoc-diem-10-mon-vat-ly.954/
34. Các loại bài tập cơ học vật rắn hay
http://chukienthuc.com/threads/cac-dang-bai-tap-co-hoc-vat-ran.955/
35. Tuyển tập tài liệu giải nhanh trắc nghiệm vật lý bằng máy tính
http://chukienthuc.com/threads/giai-nhanh-trac-nghiem-vat-ly-bang-may-tinh.960/
36. Các hằng số vật lý
http://chukienthuc.com/threads/cac-hang-so-vat-ly.961/
37. Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý năm 2011 phần lý thuyết
http://chukienthuc.com/threads/on-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-phan-ly-thuyet.962/
38. Công thức vật lý lớp 12
http://chukienthuc.com/threads/cong-thuc-vat-ly-12.963/
39. Tài liệu hệ thống lý thuyết và các dạng bài tập luyện thi đại học môn Vật lý
http://chukienthuc.com/threads/he-thong-ly-thuyet-va-cac-dang-bai-tap-ltdh-mon-ly.964/
40. Tuyển tập 800 bài tập vật lý điểm 10 hay và khó
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-800-bai-tap-vat-ly-diem-10-hay-va-kho.970/
41. Giải nhanh trắc nghiệm vật lý bằng máy tính

http://chukienthuc.com/threads/giai-nhanh-trac-nghiem-vat-ly-bang-may-tinh.960/
42. Thủ thuật giải nhanh Lượng tử anh sáng -bài tập có hướng dẫn giải
http://chukienthuc.com/threads/thu-thuat-giai-nhanh-luong-tu-anh-sang.1686/
43. Chuyên đề dao động tắt dần - Bài tập có hướng dẫn giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-dao-dong-tat-dan-on-thi-dai-hoc.1697/\
44. Chuyên đề dao động tắt dần - ôn thi đại học hướng dẫn giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/chuyen-de-dao-dong-tat-dan-on-thi-dai-hoc.1697/
45. 18 tuyệt chiêu nhẩm nhanh trắc nghiệm Vật lý
http://chukienthuc.com/threads/18-tuyet-chieu-nham-nhanh-trac-nghiem-vat-ly.1698/
46. Bài tập trắc nghiệm dao động cơ học - có hd giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/bai-tap-trac-nghiem-dao-dong-co-hoc-giai-chi-tiet.1699/
47. Một số dạng sóng cơ khó và cách giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/mot-so-dang-song-co-kho-va-cach-giai.1700/
48. Tổng hợp công thức giải nhanh Vật lý
http://chukienthuc.com/threads/tong-hop-cong-thuc-giai-nhanh-vat-ly.1701/
49. Tuyển chọn các bài toán Điện xoay chiều hay có hướng dẫn giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/tong-hop-cong-thuc-giai-nhanh-vat-ly.1701/
50. Tuyển chọn các câu hỏi hay và khó điểm 10 môn Lý có hướng dẫn giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-chon-cac-cau-hoi-hay-va-kho-diem-10-mon-ly.1703/

51. Tuyển tập 165 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý hay và khó giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-165-cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-hay-va-kho-giai-chi-tiet.1704/

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ
1. Tuyển tập đề thi thử đại học môn Vật Lý - 2013:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2013.329/unread
2. Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Vật Lý - P2:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-60-de-thi-thu-dh-mon-vat-ly-2013-t2.328/
3. Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Vật Lý - P1:
http://chukienthuc.com/threads/60-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2013.175/
4. Tuyển tập 30 đề thi đại học môn Vật Lý - Thầy Bùi Gia Nội:
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-30-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2013-thay-bui-gia-noi.330/
5. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2013 môn Vật Lý:
http://chukienthuc.com/threads/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2013-mon-vat-ly.306/
6. Tổng hợp đề thi đại học khối A môn Vật Lý (2002 - 2012):
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-dai-hoc-khoi-a-mon-vat-ly-2002-2012.281/
7. Bộ đề thi thử đại học môn Vật Lý 2012:
http://chukienthuc.com/threads/bo-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2012.172/
8. Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2013 trường chuyên Nguyễn Huệ:
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2013-truong-chuyen-nguyen-hue.101/
9. Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2009:
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2009.102/
10. Đáp án và đề thi đại học khối A môn Lý 2013ề thi đại học cao đẳng năm 2013
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-va-dap-an-de-thi-dai-hoc-khoi-a-mon-ly-nam-2013.425/
11. Đáp án và đề thi cao đẳng khối A-A1 môn Lý 2013
http://chukienthuc.com/threads/dap-an-va-de-thi-cao-dang-khoi-a-a1-mon-ly-2013.479/
12. Tuyển tập đề thi Đại học - Cao đẳng môn Vật lý 2007-2012
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-thi-dai-hoc-cao-dang-mon-vat-ly-2007-2012.640/
13. Bộ đề thi thử Đại học môn Vật lý
http://chukienthuc.com/threads/bo-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly.642/
14. Đề thi thử đại học môn lý 2014 – THPT Cù Huy Cận

http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-ly-2014-thpt-cu-huy-can.701
15. Tuyển tập đề thi thử Đại học môn Vật lý 2013 của tập thể thủ khoa ĐH HN và TPHCM
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2013.813/
16. Tuyển tập đề thi vật lý theo chủ đề
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-theo-chu-de.891/
17. Tuyển tập 25 đề thi thử đại học môn vật lý các trường chuyên 2012 có lời giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/25-de-thi-thu-dai-hoc-truong-chuyen-mon-ly-2012.953/
18. Giải chi tiết đề thi đại học môn vật lý 2013
http://chukienthuc.com/threads/giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-cao-dang-mon-ly-2013.956/
19. Tuyển tập 30 đề thi thử đại học môn vật lý n ă 2013 các trường chuyên có lời giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/30-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2013.958/
20. Tuyển tập 69 đề thi thử đại học môn vật lý 2012 có đáp án
http://chukienthuc.com/threads/de-thi-thu-dai-hoc-mon-ly-2012-co-dap-an.959/
21. 40 đề thi thử Đại học môn Vật lý 2013
http://chukienthuc.com/threads/40-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2013.1671/
22. Tuyển tập đề thi thử đại học môn Lý năm 2013
http://chukienthuc.com/threads/tuyen-tap-de-thi-thu-dai-hoc-mon-ly-nam-2013.1627/
23. 30 đề thi thử Đại học môn vật lý 2014 có hd giải chi tiết
http://chukienthuc.com/threads/30-de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-2014-co-hd-giai-chi-tiet.1705/


Cập nhật mới nhất ngày 20/4/2014
Đây chỉ là một phần nhỏ tài liệu LTĐH mà mình có và đã chia sẻ lên web. Trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục chia sẻ tài liệu lên website sau đó update lên face cho các bạn. Để theo dõi và cập nhật được các tài liệu mà mình chia sẻ các bạn có thể vào lên chukienthuc.com.

Chúc các bạn học tập tốt! thành công trên con đường mà các bạn đang và sẽ đi.

Face: Hiệp Lại: https://www.facebook.com/lvh.ml
Face: Không Giới Hạn:https://www.facebook.com/vnd365.viet2807
Gmail: chukienthuc.com@gmail.com

PAGE FACEBOOK:
1. Luyện thi đại học - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/LuyenThiDaiHoc.ChuKienThuc
2. Kênh giải trí của Chukienthuc.com - Thư viện tài liệu trực tuyến
https://www.facebook.com/vnd365

GROUP FACEBOOK:
1. Luyện thi đại học môn Sinh - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmonsinh.chukienthuc/
2. Luyện thi đại học môn Toán - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmontoan.chukienthuc/
3. Luyện thi đại học môn Tiếng Anh - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmontienganh.chukienthuc/
4. Luyện thi đại học môn Lý - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmonly.chukienthuc/
5. Luyện thi đại học môn Hóa - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihocmonhoa.chukienthuc/
6. Luyện thi đại học khối C - Chủ kiến thức
https://www.facebook.com/groups/luyenthidaihockhoic.chukienthuc/
7. Kênh tư vấn mùa thi của chukienthuc.com - Thư viện tài liệu trực tuyến
https://www.facebook.com/groups/tuvanmuathi.vnd365/
8. Hội những người yêu thích khối C
https://www.facebook.com/groups/HoinhungnguoiyeukhoiC/

THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ - CHỦ KIẾN THỨC:http://chukienthuc.com/
NƠI CHIA SẺ TÀI LIỆU HỌC TẬP, LTĐH, GIÁO ÁN, GIÁO TRÌNH, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, TRUYỆN,...MIỄN PHÍ GIÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
 
Last edited:
Top