Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Video bài giảng của thầy Vũ Khắc Ngọc - P2

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
Như vậy ở trong phần trước mình đã chia sẻ cho các bạn Bộ Video bài giảng của thầy Vũ Khắc Ngọc - P1. Trong bài này mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn các Video bài giảng tiếp theo.

Video bài giảng của thầy Vũ Khắc Ngọc P2:
Bài 5. Phản ứng gồm toàn chất khí
Bài 6. So sánh nhiệt độ sôi và tính chất của axit - bazo
Bài 7. Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán Hữu cơ
Bài 9. Amin
Tiết 1:
Tiết 2:
Các bạn có thể xem thêm:
Video bài giảng của thầy Vũ Khắc Ngọc phần 3:
Trọn bộ giáo trình bài giảng môn Hóa của thầy Vũ Khắc Ngọc.
 
Top