Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Vô Đề

KimPhung

memThành viên
Xin được mãi là thiên thần áo trắng

Giọt mực mồ hôi đọng lại trên tay

Xin được nghe hoài loài sơn ca thánh thót

Của những ngày hoa nắng thơ ngây.
 
Top