Latest activity

 • thuy97vnua
  thuy97vnua đã gửi một chủ đề mới.
  Dạy con đúng là một nghệ thuật, và nghệ thuật đó phải do chính bố mẹ tự rèn luyện, đôi khi là phải rèn luyện cả đời! NGUYÊN TẮC BÀN TAY...
 • thuy97vnua
  thuy97vnua đã trả lời vào chủ đề Việt Bắc – Tố Hữu.
  :)
 • thuy97vnua
  thuy97vnua đã gửi một chủ đề mới.
  Việt Bắc – Tố Hữu MB1: Phân tích đoạn thơ tả cảnh Việt Bắc ra trận "Những đường Việt Bắc...núi Hồng" Tố Hữu ( 1920-2002) được đánh giá...
 • thuy97vnua
  thuy97vnua đã gửi một chủ đề mới.
  Tây Tiến – Quang Dũng MB1: Phân tích hình ảnh người lính Tây Tiến trong bài “Tây Tiến”của Quang Dũng. Hình ảnh anh bộ...
 • thuy97vnua
  thuy97vnua đã gửi một chủ đề mới.
  Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân MB1: Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà Nguyễn Tuân là nhà văn có hai giai đoạn sáng tác...
 • thuy97vnua
  thuy97vnua đã gửi một chủ đề mới.
  Sóng – Xuân Quỳnh MB1: Phân tích bài thơ SÓNG - Xuân Quỳnh Một nhà thơ cổ điển Pháp từng nói: “Tình yêu là điều mà con người không...
 • thuy97vnua
  thuy97vnua đã gửi một chủ đề mới.
  Dạng Đề So Sánh Văn Học ** Các tiêu chí để mở bài dạng so sánh: Tiêu chí lịch sử (hai tác phẩm có cùng thời gian ra đời) Dựa trên đề...
 • thuy97vnua
  thuy97vnua đã gửi một chủ đề mới.
  A - Phân tích nhân vật trong tác phẩm Cách 1: Xây dựng một hình tượng nhân vật đã khó, nhưng để nhân vật đó có sức lay động và chiếm...
Top