Đề số 12 – Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Toán – Chuẩn cấu trúc minh họa của Bộ

0
672
ĐỀ THI THỬ
CHUẨN CẤU TRÚC MINH HỌA ĐỀ SỐ 12
(Đề thi có 06 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: …………………………………………………

Số báo danh: …………………………………………………….

Tên của bạn:

Điện thoại

Trường:

Lớp:

Thời gian hoàn thành Đề thi: 90 phút.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây