6 câu đố IQ có thể phân biệt được trí tuệ thiên tài và người thường

0
515

Giải bộ 6 câu hỏi IQ dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra khả năng tư duy của mình đang ở mức độ nào.

Tìm số thích hợp điền vào dấu ?

Chính xác! Sai!

Giải thích: Tam giác = 5 + 10 - 7 = 8 Hình vuông = 3 + 9 - 8 = 4 4 - hình tròn = 10 - 8 => hình tròn = 2 Hình tròn + tam giác + hình vuông = 2 + 8 + 4 = 14. Đáp án đúng là: 14.

Tìm số thích hợp điền vào dấu ?

Chính xác! Sai!

Giải thích: (6 - 2) x 2 = 8 (7 - 5) x 3 = 6 (7 - 4) x 2 = 6 (6 - 5) x 3 = 3 Đáp án đúng là: 3.

Tìm số thích hợp điền vào dấu ?

Chính xác! Sai!

Giải thích: 10 - 6 = 3 + 1 14 - 1 = 4 + 9 7 - 4 = 2 + 1 12 - ? = 5 + 3 => ? = 4 Đáp án đúng là: 4.

Tìm số thích hợp điền vào dấu ?

Chính xác! Sai!

Giải thích: Xét trong 1 hàng, số thứ 2 gấp 3 lần số thứ nhất và trừ đi số thứ 3 thì có kết quả bằng 5. Đáp án đúng là: 25.

Tìm số thích hợp điền vào dấu ?

Chính xác! Sai!

Giải thích: Tách thành 2 dãy số là 12, 15, 19, 24, 30 và 2, 4, 7, 11, ? Xét dãy số thứ 2 có quy luật là: 2 + 2 = 4 4 + 3 = 7 7 + 4 = 11 11 + 5 = 16 Đáp án đúng là: 16.

Tìm số thích hợp điền vào dấu ?

Chính xác! Sai!

Giải thích: 7 x 4 - 1 = 27 8 x 5 - 2 = 38 9 x 6 - 3 = 51 Đáp án đúng là: 51.

6 câu đố IQ có thể phân biệt được trí tuệ thiên tài và người thường

Nếu chỉ trả lời được rất ít câu hỏi, bạn cũng đừng quá lo lắng vì đây không phải bài kiểm tra IQ 1 cách chính thức. Tuy nhiên, bạn có thể tập luyện thêm với những câu hỏi dạng này để giúp tư duy nhanh nhạy hơn và tránh bị mắc bẫy trong những tình huống lắt léo tương tự.

Một số câu hỏi có độ lắt léo cao có vẻ vẫn làm khó được bạn. Tuy nhiên, chỉ số IQ của bạn khá cao mới có thể hoàn thành tương đối xuất sắc bài kiểm tra này. Xin chúc mừng!

Wow! Bạn có biết rằng chỉ có % rất ít dân số thế giới có thể hoàn thành tất cả các câu hỏi trên? Và bạn nằm trong số đó đấy nhé. Thật ngưỡng mộ!

Chia sẻ kết quả của bạn: