Bài kiểm tra IQ cực khó nhằn kiểm tra chỉ số thông minh của bạn

2
552

Bài kiểm tra IQ dưới đây được đánh giá rất cao về độ khó cũng như độ hấp dẫn của nó. Hãy thử kiểm tra chỉ số thông minh ở mức độ nào nhé!

0%

Tìm số không nằm trong quy luật?

Chính xác! Sai!

Giải thích: 7 x 4 = 28 6 x 3 = 18 2 x 3 khác 57 3 x 8 = 24 9 x 5 = 45 8 x 2 = 16 Đáp án đúng là: 2573.

Tìm số thích hợp điền vào dấu ??

Chính xác! Sai!

Giải thích: (7 - 2) x 2 = 10 (4 - 3) x 2 = 2 (14 - 9) x 4 = 20 (10 - 3) x 2 = 14 Đáp án đúng là: 14.

Tìm khối lượng của quả bóng đỏ?

Chính xác! Sai!

Giải thích: Bóng xanh lục + bóng đỏ = 8kg. Bóng xanh lục + bóng đỏ + bóng xanh lam = 15kg. => Bóng xanh lam = 15 - 8 = 7kg. Bóng xanh lam + bóng xanh lục = 10kg => bóng xanh lục = 3kg. Vậy bóng đỏ = 8 - 3 = 5kg. Đáp án đúng là: 5kg.

Tìm số thích hợp điền vào dấu ?

Chính xác! Sai!

Giải thích: 9 x 3 + 5 = 32 8 x 6 + 7 = 55 7 x 5 + 9 = 44 Đáp án đúng là: 44.

Tìm số thích hợp điền vào vị trí các dấu ?

Chính xác! Sai!

Giải thích: Ô vuông thứ nhất: 9 = 2 + 7 và 7 = 2 + 5 Ô vuông thứ 2: 7 = 3 + 4 và 4 = 3 + 1 Ô vuông thứ 3: 4 = 1 + 3 và 3 = 1 + 2 Ô vuông thứ 4: 6 = 2 + 4 và 4 = 2 + 2 Vậy đáp án đúng là: 6 và 2.

Tìm đáp án đúng?

Chính xác! Sai!

Giải thích: Giả sử số tuổi của bà năm nay là a. Ta có: a/6 - 6 = 6 => a/6 = 12 => a = 12 x 6 = 72 Đáp án đúng là: 72 tuổi.

Bài kiểm tra IQ cực khó nhằn kiểm tra chỉ số thông minh của bạn

Nếu chỉ trả lời được rất ít câu hỏi, bạn cũng đừng quá lo lắng vì đây không phải bài kiểm tra IQ 1 cách chính thức. Tuy nhiên, bạn có thể tập luyện thêm với những câu hỏi dạng này để giúp tư duy nhanh nhạy hơn và tránh bị mắc bẫy trong những tình huống lắt léo tương tự.

Một số câu hỏi có độ lắt léo cao có vẻ vẫn làm khó được bạn. Tuy nhiên, chỉ số IQ của bạn khá cao mới có thể hoàn thành tương đối xuất sắc bài kiểm tra này. Xin chúc mừng!

Wow! Bạn có biết rằng chỉ có % rất ít dân số thế giới có thể hoàn thành tất cả các câu hỏi trên? Và bạn nằm trong số đó đấy nhé. Thật ngưỡng mộ!

Chia sẻ kết quả của bạn:

2 BÌNH LUẬN

Comments are closed.