Bài test IQ giúp bạn nhận biết IQ của mình ở khoảng nào

0
521

Bài test IQ cực thú vị sau không chỉ giúp bạn xác định chỉ số IQ của mình ở mức độ nào mà còn là bài tập tư duy rất hữu ích.

0%

Tìm đáp án đúng?

Chính xác! Sai!

Giải thích: Phép tính đầu tiên của dãy số là 1 = 11. => 11 = 1 là đáp án đúng.

Tìm đáp án đúng?

Chính xác! Sai!

Giải thích: 9,14,19,24,29 Sự khác biệt giữa trình tự là 5 Số tiếp theo là 68 + 29 => 97

Tìm đáp án đúng?

Chính xác! Sai!

Đáp án đúng là: Tròn = 6; Vuông = 16; Tam giác = 4

Tìm đáp án đúng?

Chính xác! Sai!

Đáp án đúng là: Bò = 15; Voi = 23; Báo = 29

Tìm đáp án đúng?

Chính xác! Sai!

Giải thích: Ong = 9 Mèo = 3 => 9 x 3 = 27

Tìm đáp án đúng?

Chính xác! Sai!

Giải thích: Dãy số trên tuân theo quy luật: 1 x 2 = 2 (2 + 3 = 5) 2 x 5 = 10 (5 + 5 = 10) 3 x 10 = 30 (10 + 7 = 17) 4 x 17 = 68 (17 + 9 = 26) 5 x 26 = 130 Đáp án đúng là: 130

Bài test IQ giúp bạn nhận biết IQ của mình ở khoảng nào

Nếu chỉ trả lời được rất ít câu hỏi, bạn cũng đừng quá lo lắng vì đây không phải bài kiểm tra IQ 1 cách chính thức. Tuy nhiên, bạn có thể tập luyện thêm với những câu hỏi dạng này để giúp tư duy nhanh nhạy hơn và tránh bị mắc bẫy trong những tình huống lắt léo tương tự.

Một số câu hỏi có độ lắt léo cao có vẻ vẫn làm khó được bạn. Tuy nhiên, chỉ số IQ của bạn khá cao mới có thể hoàn thành tương đối xuất sắc bài kiểm tra này. Xin chúc mừng!

Wow! Bạn có biết rằng chỉ có % rất ít dân số thế giới có thể hoàn thành tất cả các câu hỏi trên? Và bạn nằm trong số đó đấy nhé. Thật ngưỡng mộ!

Chia sẻ kết quả của bạn: