Bộ GD-ĐT công bố chương trình tinh giản học kỳ II năm học 2019-2020 bậc THCS, THPT

0
407

Bộ GD-ĐT vừa công bố chương trình phổ thông đã tinh giản vì học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19.

Bộ GD-ĐT công bố chương trình tinh giản học kỳ II năm học 2019-2020 bậc THCS
Bộ GD-ĐT công bố chương trình tinh giản học kỳ II năm học 2019-2020 bậc THPT

Theo đó, cấp THPT, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu căn cứ theo công văn và phụ lục để tinh giản.

Cụ thể, văn bản của Bộ GD-ĐT yêu cầu, đối với các môn học thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù của môn học.

Đối với các môn mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

Đối với các môn mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Xem phụ lục hướng dẫn tinh giản được xây dựng cụ thể cho từng môn học của từng lớp học từ lớp 6 đến lớp 12 ở link drive phía dưới.