Câu đố: Bạn có thể đoán ra tên bao nhiêu con vật trong hình?

0
425

Đây sẽ là bài kiểm tra kỹ năng quan sát và kiến thức động vật của bạn.

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Cá nóc

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Con linh miêu

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Bạch tuộc

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Hà mã

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Linh cẩu

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Cáo tuyết Bắc Cực

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Con gấu

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Báo sư tử

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Đại bàng

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Hồng hạc

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Con cáo

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Sư tử

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Con dơi

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Cá đuối ó

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Khỉ mặt chó

Chia sẻ: