Câu đố mẹo: Bạn có đủ thông minh để không bị lừa?

0
620

Ok, chúng ta lại tiếp tục với những câu đố mẹo mới, những câu đố mẹo đủ khiến bạn vắt óc suy nghĩ và rồi sau đó tự nhận ra rằng “ôi sao dễ thế mà mình lại không nghĩ ra nhỉ” .

Ok, bắt đầu nào:


Câu đố mẹo.

Cái gì mà bạn có, khi bạn mong muốn chia sẻ với tôi. Nhưng khi bạn chia sẻ, bạn sẽ không có nó.
Nhấn vào đây để xem đáp án
Bí mật

Câu đố mẹo.

Làm thế nào mà cậu bé đá quả bóng được 10 mét và sau đó nó tự quay trở lại với cậu bé ?
Nhấn vào đây để xem đáp án
Cậu bé đá quả bóng lên trời.

Câu đố mẹo.

Điều gì luôn đến, nhưng không bao giờ đến
Nhấn vào đây để xem đáp án
Ngày mai

Câu đố mẹo.

Nếu bạn chỉ có một que diêm và bước vào một căn phòng tối chứa đèn dầu, một số loại gỗ và một tờ báo, bạn sẽ thắp gì trước ?
Nhấn vào đây để xem đáp án
Que diêm

Câu đố mẹo.

Cái gì sống nếu nó được cho ăn, và chết nếu bạn cho nó uống ?
Nhấn vào đây để xem đáp án
Ngọn lửa

Chia sẻ: