ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU

TRÚC MINH HỌA

ĐỀ SỐ 01

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

MÔN: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)


Lưu ý: Tạo tài khoản miễn phí để dễ dàng lưu thông tin và so sánh kết quả với các thành viên khác!

Nội dung này đã bị khóa

Đăng nhập hoặc đăng ký miễn phí để mở khóa nội dung!