Đề 01 – Thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch Sử theo cấu trúc đề minh họa 2021

0
1078

ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU

TRÚC MINH HỌA

ĐỀ SỐ 01

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

MÔN: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)


Lưu ý: Tạo tài khoản miễn phí để dễ dàng lưu thông tin và so sánh kết quả với các thành viên khác!

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

Tên của bạn:

Điện thoại

Trường:

Lớp:

Thời gian hoàn thành Đề thi: 50 phút.
[/ihc-hide-content]