Đề 8: Đề thi thử minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021-Môn: Giáo dục công dân

0
496
ĐỀ THI THỬ MINH HỌA SỐ 08
(Đề thi có 04 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

Tên của bạn:

Điện thoại

Trường:

lớp

Thời gian hoàn thành Đề thi: 50 phút.
[/ihc-hide-content]