ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN MẠNG MÁY TÍNH-Phần 2

0
29
1. Anh/chị hãy cho biết thiết bị Hub cho phép?
2. Anh/chị hãy cho biết thiết bị Bridge cho phép?
3. Anh/chị hãy cho biết thiết bị Router cho phép?
4. Anh/chị hãy cho biết tầng Network (cụ thể trong tầng IP) chịu trách nhiệm?
5. Anh/chị hãy cho biết cho biết ứng dụng nào thuộc loại Client/Server?
6. Anh/chị hãy cho biết để hạn chế sự đụng độ của các gói tin trên 1 đoạn mạng, người ta chia mạng thành các mạng nhỏ hơn và nối kết chúng lại bằng các thiết bị?
7. Anh/chị hãy cho biết các thiết bị mạng nào sau đây có khả năng định tuyến cho 1 gói tin (chuyển gói tin sang một mạng kế khác nằm trên đường đến mạng đích) bằng cách dựa vào địa chỉ IP của máy đích có trong gói tin và thông tin hiện thời về tình trạng mạng được thể hiện trong bảng định tuyến có trong thiết bị?
8. Anh/chị hãy cho biết những địa chỉ nào thuộc về lớp A?
9. Anh/chị hãy cho biết trong các phát biểu dưới đây về mạng máy tính, phát biểu nào là đúng nhất?
10. Anh/chị hãy cho biết ISP là viết tắt của từ gì?
11. Anh/chị hãy cho biết mạng máy tính nào có phạm vi địa lý nhỏ nhất trong các loại mạng sau?
12. Anh/chị hãy cho biết mạng máy tính nào có phạm vi địa lý lớn nhất trong các loại mạng sau?
13. Anh/chị hãy cho biết để tăng khoảng cách truyền của tín hiệu, thiết bị nào cần được sử dụng?
14. Anh/chị hãy cho biết kiến trúc mạng nào sau đây có thể sử dụng Switch trong kết nối?
15. Anh/chị hãy cho biết không gian địa chỉ IPv4 có thể cung cấp tối đa bao nhiêu địa chỉ IP?
16. Anh/chị hãy cho biết thiết bị hub thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
17. Anh/chị hãy cho biết thiết bị Switch thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
18. Anh/chị hãy cho biết thiết bị Bridge nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
19. Anh/chị hãy cho biết thiết bị Repeater nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
20. Anh/chị hãy cho biết thiết bị Router thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
21. Anh/chị hãy cho biết cáp UTP có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét?
22. Anh/chị hãy cho biết cáp quang có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét?
23. Anh/chị hãy cho biết để nối Router và máy tính ta phải bấm cáp kiểu nào?
24. Anh/chị hãy cho biết thiết bị Repeater xử lý ở?
25. Anh/chị hãy cho biết phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch?
26. Anh/chị hãy cho biết cáp UTP được sử dụng với đầu nối là?
27. Anh/chị hãy cho biết khoảng cách tối đa cho cáp UTP là?
28. Anh/chị hãy cho biết khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ được các lợi ích?
29. Anh/chị hãy cho biết kỹ thuật dùng để nối kết nhiều máy tính với nhau trong phạm vi một văn phòng gọi là?
30. Anh/chị hãy cho biết mạng Internet là sự phát triển của?
31. Anh/chị hãy cho biết kiến trúc một mạng LAN có thể là?
32. Anh/chị hãy cho biết phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất cho cấu hình Star?
33. Anh/chị hãy cho biết mô tả nào thích hợp cho mạng Bus
34. Anh/chị hãy cho biết môi trường truyền tin thông thường trong mạng máy tính là?
35. Anh/chị hãy cho biết cáp quang Việc nhiều các gói tin bị đụng độ trên mạng sẽ làm cho?
36. Anh/chị hãy cho biết đơn vị của “băng thông” là gì?
37. Anh/chị hãy cho biết để kết nối hai HUB với nhau ta sử dụng kiểu bấm cáp?
38. Anh/chị hãy cho biết trong mô hình mạng hình sao (star model), nếu hub xử lý trung tâm bị hỏng thì?
39. Anh/chị hãy cho biết trong mô hình mạng kiểu bus, nếu một máy tính bị hỏng thì?
40. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ nào dưới đây không phải là của tầng mạng (Network Layer)?
41. Anh/chị hãy cho biết subnet mask trong một cổng seria của router là 11111000. Khi biểu diễn dạng thập phân sẽ là?
42. Anh/chị hãy cho biết số thập phân 231 được đổi sang nhị  phân là số nào sau đây?
43. Anh/chị hãy cho biết số thập phân 172 được đổi sang nhị  phân là số nào sau đây?
44. Anh/chị hãy cho biết chọn phát biểu đúng nhất?
45. Anh/chị hãy cho biết 7 tầng của mô hình OSI lần lượt là gì?
46. Anh/chị hãy cho biết tầng Vật Lý (Physical Layer) làm nhiệm vụ gì
47. Anh/chị hãy cho biết giao thức IP là giao thức họat động ở tầng nào?
48. Anh/chị hãy cho biết địa chỉ IP (Version 4) là gì?
49. Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự  ra đời của mạng máy tính
50. Ý nghĩa cơ bản nhất của mạng máy tính là gì?

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây