ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN MẠNG MÁY TÍNH-Phần 4

0
27
1.  

Khi gói tin bị mất hoặc bị lỗi thì tầng liên kết dữ liệu sẽ làm gì?
2. Định nghĩa địa chỉ IP được thực hiện tại tầng nào trong các tầng sau?
3. Việc đánh số thứ tự cho các gói tin của tầng giao vận có ý nghĩa gì?
4. Việc đánh số hiệu cổng cho các gói tin của tầng giao vận có ý nghĩa gì?
5. Việc chia nhỏ các gói tin tại tầng giao vận trước khi gửi đi có ý nghĩa gì?
6. Việc định nghĩa địa chỉ IP tại tầng mạng có ý nghĩa gì?
7. Việc định nghĩa địa chỉ MAC tại tầng liên kết dữ liệu có ý nghĩa gì?
8. Gói tin tại tầng liên kết dữ liệu có tên gọi là gì?
9. Gói tin tại tầng mạng trong bộ giao thức TCP/IP có tên gọi là gì?
10. Tầng nào trong mô hình OSI định nghĩa địa chỉ vật lý?
11. Chức năng cơ bản của  tầng liên kết dữ liệu là gì?
12. Mục đích chính của việc xây dựng mô hình OSI là gì?
13. Điều gì sẽ xẩy ra nếu không có mô hình OSI?
14. Tổ chức nào đã phát triển mô hình OSI
15. Mỗi tầng chức năng trong mỗi hệ thống theo mô hình OSI trao đổi thông tin như thế nào với các tầng còn lại?
16. So sánh cấu trúc gói dữ liệu trao đổi của các tầng chức năng đồng mức ở hai hệ thống trao đổi thông tin với nhau theo mô hình OSI? 
17. Tầng nào trong mô hình OSI có nhiệm vụ chia dữ liệu thành các khung (frame) để truyền lên mạng?
18. Các tầng chức năng đồng mức của hai hệ thống trao đổi thông tin với nhau theo mô hình OSI có liên kết với nhau như thế nào?
19. Thứ tự các tầng sắp xếp từ thấp đến cao trong mô hình OSI là
20. Giao thức là gì?
21. Giao thức có kết nối không cần thiết lập kết nối logic trước khi truyền dữ liệu, đúng hay sai?
22. Giao thức không kết nối không cần thiết lập kết nối logic trước khi truyền dữ liệu, đúng hay sai?
23. Truyền thông theo giao thức không kết nối an toàn hơn so với giao thức có kết nối, đúng hay sai?
24. Chức năng cơ bản của tầng vật lý trong mô hình OSI là  gì?
25. Dữ liệu tại tầng vật lý trong mô hình OSI ở dạng chuỗi bit và không có cấu trúc, đúng hay sai?
26. Chức năng nào sau đây không là chức năng của tầng vật lý?
27. Tầng liên kết dữ liệu có thể thực hiện chức năng nào sau đây?
28. Tầng mạng không thực hiện chức năng nào sau đây?:
29. Gói tin ở tầng mạng chứa các thông tin nào sau đây?
30. Tầng nào trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá dữ liệu?
31. Tầng giao vận có thể cung cấp chức năng nào?
32. Xác thực người dùng được thực hiện bởi tầng chức năng nào
33. Nguyên nhân nào có thể dẫn đến hai thực thể tầng mạng của hai máy tính trong mạng không trao đổi thông tin với nhau?
34. Đặc trưng của mạng cục bộ là gì?
35. . Mô hình ghép nối mạng (topo) là gì?
36. Yếu tố khác nhau giữa mạng cục bộ và mạng diện rộng là gì?
37. Tốc độ truyền thông trong mạng cục bộ thường lớn hơn so với mạng diện rộng, đúng hay sai?
38. Tỉ suất lỗi xẩy ra trong mạng cục bộ thường lớn hơn so với mạng diện rộng, đúng hay sai?
39. Mạng cục bộ thường do nhiều cơ quan, tổ chức  tham gia quản lý, đúng hay sai?
40. Liệt kê các mô hình ghép nối (topo) cơ bản của mạng cục bộ?
41. Mạng dạng tuyến(Bus) là gì?
42. Trong mạng dạng tuyến (BUS), Terminator dùng để làm gì?
43. Trạng thái của mạng dạng BUS sẽ như thế nào nếu không có Terminator?
44. Ưu điểm của mạng dạng BUS là gì?
45. Trong mạng dạng BUS, người ta có thể thay Terminator bằng một máy  tính có hỗ trợ chức năng Terminator đúng hay sai? 
46. Trong mạng dạng BUS, tín hiệu dữ liệu được gửi đến toàn bộ các máy trạm trong  mạng đúng hay sai?
47. Thiết bị ghép nối giữa các trạm với đường truyền chính trong mạng dạng BUS thường là thiết bị nào?
48. Mạng dạng tuyến (Bus) kết nối các máy tính theo phương thức nào?
49. Nguyên nhân nào có thể gây ra lỗi kết nối trao đổi thông tin giữa hai máy trạm trong mạng dạng tuyến?
50. Nguyên nhân nào có thể dẫn đến giảm hiệu suất truyền thông trong một LAN?

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây