ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN MẠNG MÁY TÍNH-Phần 5

0
26
1. Thiết bị nào sau không cần thiết để sử dụng trong mạng cục bộ?
2. Mạng EpuNet của trường Đại học Điện lực được xây dựng dựa trên mô hình mạng nào?
3. Thiết bị nào sau đây không có chức năng mở rộng kết nối mạng?
4. Sắp xếp thứ tự từ thấp đến cao của các thiết bị trung tâm về vai trò mở rộng kết nối mạng máy tính?
5. Để mở rộng kết nối của mạng dạng sao, về cơ bản người ta phải làm gì?
6. Nguyên nhân nào có thể gây ra lỗi kết nối truyền thông giữa hai trạm trong mạng dạng sao (star)?
7. Nhược điểm của mạng dạng sao là gì?
8. Ưu điểm của mạng dạng sao là gì?
9. Mạng dạng hình sao là gì? 
10. Có bao nhiêu thẻ bài tồn tại trong mỗi mạng dạng vòng (Ring)?
11. Các trạm trong mạng dạng vòng (Ring) phải dò tìm xung đột trước khi truyền dữ liệu, đúng hay sai?
12. Mạng cục bộ của Trường đại học điện lực là mạng dạng Ring, đúng hay sai?
13. Mô hình kết nối mạng (topo) của LAN là gì?
14. Chức năng nào sau không là chức năng của thẻ bài trong mạng Ring là gì?
15. Mạng dạng vòng sẽ ở trạng thái nào nếu không tồn tại thẻ bài trong mạng?
16. Mạng dạng vòng sẽ ở trạng thái nào nếu thẻ bài luôn ở trạng thái bận?
17. Mạng dạng vòng tròn (Ring) là gì?
18. Trong giao thức Token Ring, thẻ bài sẽ luôn di chuyển quanh vòng theo một chiều xác định ngay cả khi không có trạm nào có nhu cầu truyền dữ liệu đúng hay sai?
19. Trong giao thức Token Ring, gói dữ liệu trong mạng dạng vòng (Ring) lần lượt phải được chuyển tới tất cả các trạm trong mạng trước khi tới đích, đúng hay sai?
20. Việc xẩy ra xung đột dữ liệu có thể xẩy ra trong mạng dạng vòng (Ring) đúng hay sai?
21. Thiết bị kết nối giữa các trạm và đường truyền chính trong mạng dạng vòng (RING) thường được sử dụng là thiết bị nào?
22. Trong giao thức Token Ring, các gói dữ liệu truyền thông trong mạng dạng vòng (RING) có thể được truyền đi theo hai hướng khác nhau, đúng hay sai?
23. Trong giao thức Token BUS, cấu trúc của thẻ bài cho phép người ta có thể thiết lập độ ưu tiên truyền dữ liệu cho các trạm trong mạng dạng tuyến (BUS) đúng hay sai?
24. Trong giao thức Token Ring, cấu trúc của thẻ bài cho phép người ta có thể thiết lập độ ưu tiên truyền dữ liệu cho các trạm trong mạng dạng vòng (Ring) đúng hay sai?
25. Ưu điểm chính của mạng dạng vòng (Ring) là gì?
26. Nhược điểm chính của mạng dạng vòng (Ring) là gì?
27. Nguyên nhân nào có thể gây ra lỗi kết nối trao đổi thông tin giữa hai máy trạm trong mạng dạng vòng (Ring)?
28. Mạng dạng vòng (Ring) kết nối các máy tính theo phương thức nào?

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây