ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN MẠNG MÁY TÍNH-Phần 3

0
28
1. Thuật ngữ viết tắt bằng tiếng Anh của mạngcục bộ là gì?
2. Thuật ngữ viết tắt bằng tiếng Anh của mạngdiện rộng là gì?
3. Thuật ngữ viết tắt bằng tiếng Anh của mạngthành phố là gì?
4. Thuật ngữ viết tắt bằng tiếng Anh của mạng toàn cục là gì?
5. Thuật ngữ LAN (mạng cục bộ) là viết tắt của cụm từ nào?
6. Thuật ngữ WAN (mạng diện rộng) là viết tắt của cụm từ nào?
7. Thuật ngữ MAN (mạng đô thị) là viết tắt của cụm từ nào?
8. Thuật ngữ GAN (mạng toàn cầu) là viết tắt của cụm từ nào?
9. Các kiểu mạng LAN, MAN, WAN, GAN được phân biệt với nhau bởi tiêu chí phân loại nào?
10. Mục đích chính của việc xây dựng LAN là gì?
11. Mục đích chính của việc xây dựng WAN là gì?
12. Mục đích chính của việc xây dựng MAN là gì?
13. Mục đích chính của việc xây dựng GAN là gì?
14. Mạng Internet là mạng thuộc loại mạng nào?
15. Mạng máy tính EpuNet của Trường Đại học Điện lực thuộc loại mạng nào?
16. Hai máy tính có thể kết nối trực tiếp với nhau để trao đổi thông tin, mạng kết nối 2 máy tính đó thuộc loại mạng nào?
17. Các tài nguyên nào có thể dùng chung được nhờ có mạng máy tính?
18. Người ta có thể điều khiển hoạt động của một máy tính từ xa thông qua công cụ nào sau đây?
19. Sau khi đã khỏa sát và thiết kế một mạng máy tính, bước tiếp theo để thiết lập một mạng máy tính, người ta cần phải thực hiện các công việc gì?
20. Tại sao cần phải xây dựng hệ thống an ninh mạng máy tính?
21. Các thành phần tạo nên mạng máy tính là gì?
22.  Nguyên nhân nào gây ra việc hai máy tính (kết nối vật lý đã thông) trong mạng không thể trao đổi thông tin với nhau?
23. Một số vấn đề cơ bản khi mở rộng kết nối mạng?
24. Tại sao vấn đề an ninh mạng máy tính lại được quan tâm và phát triển hiện nay?
25. Ứng dụng nào sau hỗ trợ chức năng cập nhật phiên bản mới qua mạng?
26. Hệ điều hành Windows2000 tích hợp các ứng dụng mạng nào sau đây?
27. Ứng dụng nào sau có hỗ trợ chức năng truyền thông mạng?
28. Ứng dụng nào sau không hỗ trợ chức năng truyền thông mạng?
29. Ứng dụng nào sau có hỗ trợ chức năng truyền thông mạng?
30. Ứng dụng nào sau không hỗ trợ chức năng truyền thông mạng?
31. Tổ chức nào sau đây cung cấp dịch vụ truyền thông Internet?
32. . Ứng dụng mạng nào sau đây cho phép gọi điện qua Internet?
33. Ứng dụng mạng nào sau đây cho phép truyền hình ảnh trực tiếp qua Internet?
34. Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ được các lợi ích:
35. Kiến trúc mạng máy tính là:
36. Tầng nào trong mô hình OSI thực hiện gửi tín hiệu lên cáp?
37. Địa chỉ mạng được gán tại tầng nào trong mô hình OSI ?
38. Mô hình OSI được chia ra thành mấy tầng?
39. Mô hình OSI là một bộ định chuẩn của tổ chức nào?
40. Mô hình OSI được nghiên cứu bắt đầu từ năm nào?
41. Chức năng nén dữ liệu trước khi gửi được thực hiện bởi tầng chức năng nào trong mô hình OSI?
42. Chức năng chuyển đổi cú pháp cho dữ liệu truyền thông được thực hiện bởi tầng chức năng nào?
43. Chức năng xác lập địa chỉ cổng dịch vụ cho các gói dữ liệu truyền thông được thực hiện bởi tầng chức năng nào?
44. Chức năng đánh số thứ tự cho gói dữ liệu truyền thông được thực hiện bởi tầng chức năng nào
45. Chức năng xác lập cơ chế truy nhập đường truyền được thực hiện bởi tầng chức năng nào
46. Chức năng xác lập chuẩn đầu nối, dây cáp, tốc độ truyền, điện áp,… được thực hiện bởi tầng chức năng nào
47. Những quy định nào sau đây không phải là của ISO dành cho việc xây dựng mô hình OSI:
48. Ý nghĩa của dữ liệu không được gán cho các tầng nào sau đây?
49. Các gói dữ liệu truyền thông giữa hai trạm theo mô hình OSI được truyền thông theo phương thức chuyển mạng gì?
50. Tầng nào trong mô hình OSI thực hiện chia nhỏ các gói tin nhận được từ tầng phiên trước khi gửi đi?

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây