Đề khảo sát chất lượng lần 2 – Lịch Sử – THPT Quế Võ – Bắc Ninh

0
522

SỞ GD-ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1

(Thời gian làm bài 50 phút)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN LỊCH SỬ


Lưu ý: Tạo tài khoản miễn phí để dễ dàng lưu thông tin và so sánh kết quả với các thành viên khác!

Chú ý: Đáp án bạn trả lời sẽ được tô màu xanh nước biển. Câu trả lời đúng sẽ có tích xanh ở bên phải, câu trả lời sai sẽ chỉ có tô màu xanh nước biển đáp án bạn đã chọn. Câu không trả lời sẽ không có đáp án. Các câu hỏi và đáp án sẽ được hiển thị ngẫu nhiên.

Tên của bạn:

Điện thoại

Trường:

Lớp:

Thời gian hoàn thành Đề thi: 50 phút.