Đề số 2 – Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Toán – Chuẩn cấu trúc minh họa của Bộ

0
1220

ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU

TRÚC MINH HỌA

ĐỀ SỐ 01

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút (hông kể thời gian phát đề)


Lưu ý: Tạo tài khoản miễn phí để dễ dàng lưu thông tin và so sánh kết quả với các thành viên khác!

Chú ý: Đáp án bạn trả lời sẽ được tô màu xanh nước biển. Câu trả lời đúng sẽ có tích xanh ở bên phải, câu trả lời sai sẽ chỉ có tô màu xanh nước biển đáp án bạn đã chọn. Câu không trả lời sẽ không có đáp án. Các câu hỏi và đáp án sẽ được hiển thị ngẫu nhiên.

Tên của bạn:

Điện thoại

Trường:

Lớp:

Thời gian hoàn thành Đề thi: 90 phút.