ĐỀ KIỂM TRA
LẠI VĂN HIỆP
ĐỀ THI KẾT THÚC PHẦN WORD
NĂM HỌC 2021 – 2022
Thời gian làm bài : 50 Phút; (Đề có 40 câu)

Tên của bạn:

Điện thoại

Trường:

Lớp:

Thời gian hoàn thành Đề thi: 60 phút.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây