Đề thi trắc nghiệm Tin học 1 – Đề số 3

0
30
1.

Trong MS Word 2013, Để chèn hộp văn bản vào trong văn bản, thực hiện:

2. Trong bảng tính MS Excel 2013, công thức =Mid("CKT1234";5;3) cho kết quả:
3. Trong MS Excel 2013, để thay đổi thời gian tự động lưu nội dung các thay đổi trong bảng tính, ta bật tính năng: Save AutoRecover information every 10 minutes trong thẻ ? của hộp thoại Excel Options?
4. Trong Microsoft Word 2013, để di chuyển con trỏ văn bản về cuối dòng hiện tại, ta dùng phím nào:
5. Trong Microsoft Excel 2013, làm cách nào để tạo đường viền cho ô đang chọn?
6. Cho biết kết quả của công thức SQRT(400)
7. Trong MS Word 2013, để có thể đặt tiêu đề đầu và cuối trang cho các trang chẵn khác trang lẻ, ta chuyển đến làm việc với hộp thoại để thiết lập?
8. Trong MS Word 2013, để lưu trữ nội dung văn bản đang làm việc hiện tại mà vẫn giữ nguyên bản gốc, ta chọn lệnh nào trong thẻ ribbon File?
9. Trong MS Excel, kết quả của công thức =INT(937.879) là gì?
10. Trong MS Word 2013 để định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:
11. Trong Word 2013, ở mục Line Spacing của hộp thoại Paragraph dùng để?
12. Bấm tổ hợp phím Ctrl + E trong Microsoft Word 2013 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:
13. Bấm tổ hợp phím Ctrl + [ trong Microsoft Word 2013 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:
14. Trong Excel, kết quả của biểu thức =ROUND(1300200;-2) sẽ là bao nhiêu?
15. Trong office 2013, tại bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện :
16. Công cụ liên quan định dạng văn bản như : Chèn chú thích, đánh mục lục tự động, … nằm ở thanh thực đơn:
17. Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 24, 25, 26, tại ô A4 ta điền công thức = SUM(A1:A3) thì kết quả là:
18. Trong MS Excel 2013, công thức sau trả về giá trị nào: = 12>=2^3-1
19. Trong bảng tính MS Excel 2013, công thức =Mod(29;9) cho kết quả:
20. Trong Microsoft Word 2013, để di chuyển con trỏ văn bản xuống phía dưới 1 trang màn hình, ta dùng phím nào:
21. Trong MS Word 2013, để lưu trữ nội dung văn bản đang làm việc hiện tại với một cái tên mới, ta chọn lệnh nào trong thẻ ribbon File?
22. List Separator dùng để xác định:
23. Đặc điểm chính của Virus máy tính là:
24. Trong Microsoft Excel 2013, tại ô A2 có chuỗi "Chủ kiến thức”; ô B2 có giá trị số 2012, ô C2 nhập công thức =A2+B2, kết quả sẽ nhận được là?
25. Trong bảng tính MS Excel 2013, công thức =Right("chukienthuc.com",2) cho kết quả:
26. Trong MS Word 2013, WordArt luôn nằm trong một?
27. Trong Excel 2013, biểu tượng Name box không có chức năng nào:
28. Phím Tab trong Microsoft Word 2013 có chức năng gì:
29. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi HLstore ; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2:
30.

Trong MS Word 2013, Để chèn hình vẽ (Shapes) vào trong văn bản, thực hiện:

31. Trong MS Word 2013 để bật/tắt hiển thị thanh thước kẻ trên của sổ soạn thảo, ta thực hiện:
32. Trong Microsoft Excel 2013, từ vị trí bất kỳ trong bảng, muốn trở về ô đầu (A1) dùng tổ hợp phím nào sau đây?
33. Trong bảng tính MS Excel 2013, công thức =Right(“HLSTORE”;3) cho kết quả:
34. Trong Microsoft Excel 2013, sử dụng tổ hợp phím nào để tạo mới một bảng tính?
35. Trong MS Word 2013, để ẩn thước ngang và thước dọc, ta cần chuyển đến thẻ ribbon  để chọn lệnh?
36. Trong MS Word 2013, để chọn lệnh Replace, ta cần chuyển đến thẻ ribbon?
37. Bấm tổ hợp phím Ctrl + I trong Microsoft Word 2013 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:
38. Trong bảng tính MS Excel 2013, công thức =Right("PMNH";3) cho kết quả:
39. Trong MS Excel 2013, phím ESC có chức năng?
40. Trong MS Word 2013 để bật/tắt chế độ kiểm tra chính tả, ngữ pháp tự động, ta thực hiện:
41. Tổ hợp phím Ctrl+G trong Microsoft Word 2013 có chức năng gì:
42. Bấm tổ hợp phím Ctrl + = trong Microsoft Word 2013 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:
43. Trong Microsoft Excel 2013, để xóa hàng chứa ô đang chọn, thực hiện như thế nào?
44. Trong Excel, công thức sau sẽ cho kết quả như thế nào =(3^2+15) >= (6^2+7)
45. Trong Word 2013, tổ hợp phím Ctrl+J có tác dụng gì?
46. Trong MS Excel, hàm MAX(SUM(10;5;25); 20; 11; 33; 1) cho kết quả là gì?
47. Trong MS Word 2013 để tự động tạo hyperlink khi gõ vào một địa chỉ Website và nhấn Enter hoặc nhấn Space, ta thực hiện:
48. Vào Thẻ ribbon File – Word Options – Proofing – nhấn nút  AutoCorrect Options – thẻ AutoFormat As You Type – chọn Internet and Network paths with hyperlinks
49. Trong Microsoft Excel 2013, để chèn thêm số trang ta thực hiện như thế nào?
50. Trong Word 2013, tổ hợp phím Ctrl+J có tác dụng gì?

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây