Chúa Nguyễn nào xưng vương đầu tiên?

0
Ông được gọi là Võ vương, người đưa xã hội Đàng Trong phát triển đến đỉnh cao nhưng cuối đời lại có những việc làm mở đầu cho sự suy thoái...