Đừng để não bộ nghỉ ngơi quá nhiều trong mùa Covid-19, hãy tham gia thử thách với 9 câu hỏi hóc búa dưới đây.

Di chuyển 3 quả bóng để lộn ngược hình tam giác.

Nhấn vào đây để xem đáp án

Di chuyển 1 cốc nước để có được thứ tự như hàng dưới.

Nhấn vào đây để xem đáp án

Cốc nào có nhiều nước nhất?

Nhấn vào đây để xem đáp án

- Liên hệ đặt quảng cáo -

Di chuyển 1 số để cân bằng phương trình.

Nhấn vào đây để xem đáp án

Có bao nhiêu hình khối lập phương?

Nhấn vào đây để xem đáp án

Vật gì chưa dùng màu đen, đang dùng màu đỏ, dùng xong màu xám?

Nhấn vào đây để xem đáp án

- Liên hệ đặt quảng cáo -

Chia hình thang này thành 4 hình thang nhỏ bằng nhau.

Nhấn vào đây để xem đáp án

Tìm ra chi tiết sai trong bức ảnh này.

Nhấn vào đây để xem đáp án

Di chuyển 2 que diêm để có 2 hình vuông.

Nhấn vào đây để xem đáp án

Chia sẻ: