Thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐHQG Hà Nội

0
429

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 448/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐHQG Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Như vậy, hiện nay, ĐH Quốc gia Hà Nội có các trường ĐH thành viên như: trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Giáo dục cùng các khoa trực thuộc: Khoa Luật, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Khoa Quốc tế, Khoa các khoa học liên ngành.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/thanh-lap-truong-dh-y-duoc-thuoc-dhqg-ha-noi-1634191.tpo