Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

BÀI TẬP DI TRUYỀN QUẦN THỂ

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
Tài liệu di truyền học quần thể là một trong những tài liệu được rất nhiều bạn khóa trước đánh giá cao. Hy vọng tài liệu này cũng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong học tập và luyện thi.
Mục lục:
I. Một số khái niệm cơ bản
1. Quần thể
2.Tần số alen và tần số kiểu gen

II. Quá trình di truyền trong quần thể nội phối:
3. Định luật giao phối ổn định
4 . Sự cân bằng quần thể với trường hợp các dãy alen
5. Sự cân bằng của quần thể khi có sự khác nhau về tần số gen ở các cơ thể đực và cái

Bài tập di truyền học quần thể

Linkdownload:
Pass: chukienthuc.com

Các bạn có thể xem thêm các tài liệu sau:
Sinh Thái học
Các công thức sinh học lớp 12
-----------Chủ kiến thức luôn đồng hành cùng các bạn-----------
 
Top