Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Đồ án Quản lý bệnh nhân bằng VB

hiepsitao.it

memThành viên
Dưới đây là Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành CNTT. Đề tài "Quản lý bệnh nhân" được viết bằng ngôn ngữ VB. Bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu có thể tài về tham khảo. Tài liệu bao gồm báo cáo và chương trình demo.


MỤC LỤC
Trang
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ …………………………………….…………… .2
1.Nội dung đề tài ………………………………………………………………………………………………………………………….…..2
2.Các bước tiến hành thực hiện đề tài………….………………………………………………………………………..…..2
3.Kết quả đạt được ……………………………………………………………………...3


Phần I : TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CÀI ĐẶT.4
Chương I.GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DƯ LIỆU VÀ SQL SERVER 2000


I.Khái niệm cơ bản về các loại cơ sở dữ liệu.4
II.Giới thiệu chung về SQL Server 20004
III.Giới thiệu về đối tượng của CSDL.8
IV.Kiểu dữ liệu10
V. Các công cụ chính của SQL Server 200011
VI.Các phát biểu cơ bản của T-SQL12
VII.Khái niệm về đối tượng trong SQL Và cách tạo đối tượng trong SQL Server 15


Chương II :TỔNG QUAN VỀ VISUAL BASIC VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG VISUAL BASIC24
I. Mô hình dữ liệu ADO24
II.Các thuộc tính ADO đặc biệt25


Phần II. ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN26
Chương I. ĐẶC TẢ BÀI TOÁN26
Chương II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN29


I. Mô hình quan niệm dữ liệu29
II. Mô hình tổ chức dữ liệu30
III.. Mô hình vật lý dữ liệu31
IV. Mô hình thụng lượng thông tin43
V. Mô hình quan niệm xử lý44
VI. Mô hình tổ chức xử lý44
VII.. Mô hình vật lý xử lý50


Chương III. THỰC HIỆN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH60
I. Cách kết nối cơ sở dữ liệu 60
II. Các phương thức đối tượng ADODB………………………………………………………………………………………60
III. Một số đoạn chương trình của bài có sử dụng phương thức trên ……………….63


Chương IV : GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH KHI CHẠY CT69
Chương V : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI75
I. Kết luận75
II.Hạn chế75
III. Hướng phát triển đề tài75

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Link tải:
[HIDE]
http://www.mediafire.com/?lvadc7zg54d735c[/HIDE]
Pass: chukienthuc.com nếu có
Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Các bạn lưu ý trước khi tải tài liệu nhé.
 
Last edited by a moderator:
Top