Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Đồ án Quản lý bệnh viện bằng VB

hiepsitao.it

memThành viên
Mình đã sưu tầm được bài Luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành CNTT. Đề tài "Quản lý bệnh viện" được viết bằng ngôn ngữ VB. Bạn nào đang tìm hiểu về đề tài này có thể tải về tham khảo nhé. Bài bao gồm cả báo cáo và chương trình demo.


Mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
Chương I: Giới Thiệu Nội Dung Đề Tài 2
I.Giới thiệu hệ thống 2
1.Nhiệm vụ của hệ thống quản lý bệnh viện 2
2Tổ chức của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa 2
3. Những yêu cầu cần giải quyết 3
4. Hướng phát triển của hệ thống quản lý bệnh nhân hiện nay. 4
I.Hướng thực thi đề tài 4


Chương II. Giới thiệu ngôn ngữ cài đặt hệ thống 5
I. Giới thiệu chung về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và SQL Server 2000 5
I.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? 5
I.2 Giới thiệu chung về SQL Server 2000 5
1. Các thành phần của SQL Server 2000. 6
2. Các đối tượng cơ sở dữ liệu 6
3. Giới thiệu một số đối tượng cơ sở dữ liệu SQL Server 8
4. Kiểu dữ liệu - Data Type 9
5. Một số phát biểu cơ bản của T-SQL 9
6. Khái niệm về đối tượng trong SQL và cách tạo đối tượng
trong SQL Server 2000 10
II.giới thiệu về Visual Basic 6.0 và cơ sở dữ liệu trong Visual Basic 6.0. 14
II.1 Giới thiệu chung về Visua Basic 14
II.2 ADO là gì ?14
II.3 Các thuộc tính đặc biệt của đối tượng ADO 15


Chương III. Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống 16
I. Phân tích hệ thống về chức năng 16
I.1Biểu đồ phân cấp chức năng 16
1. Biểu đồ phân cấp chức năng là gì ? 16
2. Đặc điểm của biểu đồ phân cấp chức năng: 16
I.2 Biểu đồ luồng dữ liệu 17
1. Biểu đồ luồng dữ liệu là gì ? 17
2. Kỹ thuật phân mức 17
II. Phân tích hệ thống về dữ liệu 21
II.1 Mô hình thực thể/liên kết 21
1. Khái niêm mô hình thực thể/liên kết 21
2. Các loại mô hình E/A 21
II.2. Mô hình quan hệ 24
1. Khái niệm 24
2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ 24
3. Các lược đồ quan hệ của hệ thống 24
4. Danh Sách Các Bảng 25


Chương IV. Thực hiện Cài đặt hệ thống 34
I. cách kết nối dữ liệu 34
II. các phương thức đối tượng ADODb 34
III. Một số modul chính của chương trình 35
Iv một số form chính của chương trình 40
chương V. kết luận và đề xuất ý kiến 44
I. Kết luận 44
ii. hạn chế của chương trình 44
III. hướng phát triển của đề tài 44


Tài liệu tham khảo 45
Link tải:

[HIDE]
http://www.mediafire.com/?4n1kq3l85gmg5xg[/HIDE]
Pass: chukienthuc.com nếu có
Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Các bạn lưu ý trước khi tải tài liệu nhé.
 
Last edited by a moderator:
Top